Шрифт

Каноны о усопших восьми гласов

Глас 3

Начало заупокойных канонов общее:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже (трижды).

Господи, помилуй (трижды)

Тропарь, глас 8-й

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, / и поле́зное всем подава́яй, / еди́не Соде́телю, упоко́й Го́споди, ду́ши раб Твои́х: / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне: Богородичен: Тебе́ и сте́ну и приста́нище и́мамы, / и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кано́н усо́пшым. Творе́ние Феофа́ново.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Пресека́емое мо́ре жезло́м дре́вле Изра́иль про́йде я́ко по пусты́ни, и крестообра́зно я́ве предъуготовля́ет стези́: сего́ ра́ди пои́м во хвале́нии чу́дному Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Припе́в: Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х, Бо́г Изра́илев.

Погребе́нием Твои́м сме́рть умертви́в, и низложи́в а́дово мучи́тельство, на небеса́ предте́ча на́м возше́дый, страстоте́рпческий ли́к совозне́сл еси́. Ны́не же ду́шы упоко́й преста́вленныя к Тебе́, Христе́.

Припе́в: Поко́й, Го́споди, ду́шы усо́пших ра́б Твои́х.

И́же Боже́ственныя му́ченики укрепля́яй, и те́ми пре́лесть потреби́вый, мольба́ми и́х, я́ко Бо́г, сконча́вшымся я́же о Тебе́, Спа́се, безсме́ртие и блаже́нное насле́дие улучи́ти благоволи́.

Слава: За рабы́, Влады́ко, Твою́ кро́вь закла́вся излия́л еси́ я́ко ще́др, до́лг же за ни́х воздая́: сего́ ра́ди, Милосе́рде, Тебе́ мо́лим, преста́вленныя рабы́ Твоя́ к Тебе́ упоко́й.

И ныне, Богородичен: Чи́стую воспои́м Богоро́дицу, Бо́га ро́ждшую, сме́ртию свое́ю сме́рть на́шу испрове́ргшаго, и жи́знь источи́вшаго нестаре́ющуюся, и во ве́ки пребыва́ющее блаже́нство.

Пе́снь 3

Ирмо́с: И́же от не су́щих вся́ приведы́й, Сло́вом созида́емая, соверша́емая Ду́хом, Вседержи́телю Вы́шний, в любви́ Твое́й утверди́ мене́.

Созда́вый мя́ от земли́, и к земли́ возвраще́на окая́ннаго обнови́вый светле́е, ду́шы усо́пших упоко́й моли́твами му́ченик.

Страстоте́рпец му́ченик, бие́ньми же и вяза́ньми, ра́нами и я́звами, умоле́н быва́я, ду́шы ра́б Твои́х во святы́х селе́ниих учини́, Ще́дре.

Слава: Изба́ви Человеколю́бче рабы́ Твоя́ гее́нны, огня́ же и мра́чных селе́ний а́да, и́же ве́рою, Влады́ко, усо́пшыя Твое́ю наде́ждею.

И ныне, Богородичен: Свяще́ннейшая, я́ко Ма́ти Зижди́теля тва́ри су́щи, сме́рти разо́ршаго си́лу, Богоро́дице Пречи́стая, и нетле́ние на́м дарова́вшаго.

Седален, глас 6:

Вои́стинну суета́ вся́ческая, / житие́ же сень и со́ние, / и́бо всу́е мяте́тся всяк земноро́дный, / я́коже рече́ Писа́ние: / егда́ мiр приобря́щем, / тогда́ во гроб всели́мся, / иде́же вку́пе ца́рие и ни́щии. / Те́мже, Христе́ Бо́же, / преста́вльшияся упоко́й, / я́ко Человеколю́бец.

Слава, и ныне, Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, / но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Положи́л еси́ к на́м тве́рдую любо́вь, Го́споди: Единоро́днаго бо Твоего́ Сы́на за ны́ на сме́рть да́л еси́. Те́мже Ти́ зове́м благодаря́ще: сла́ве си́ле Твое́й, Го́споди.

Во гро́б за ны́ ми́лостивно всели́вся, Влады́ко, гро́бы истощи́л еси́ я́ко Бо́г, и победоно́сцы я́вль му́ченики, в ме́сте ослабле́ния усо́пшыя рабы́ Твоя́ учини́.

И́же страда́лец кре́пкия по́двиги, и ра́ны, и удо́в отсече́ния, я́же за Тя́ претерпе́ша, Влады́ко, ра́дуяся прие́мый, и я́же прия́л еси́, изба́ви от муче́ния.

Слава: И́же манове́нием свои́м живота́ име́я уме́рение, безконе́чныя Твоея́ жи́зни и нетле́нныя сла́вы сподо́би, я́же к Тебе́ преста́вил еси́, грехо́вное разо́рь средогра́дие.

И ныне, Богородичен: Ма́ти вои́стинну и Де́ва яви́лася еси́, Всенепоро́чная, зача́тие и рождество́ и́стинно, к де́вству еди́на сочета́вши: Бо́га бо родила́ еси́, сме́рти разо́ршаго си́лу.

Пе́снь 5

Ирмо́с: К Тебе́ у́тренюю, все́х Творцу́, преиму́щему вся́к у́м ми́рови, зане́ све́т повеле́ния Твоя́, в ни́хже наста́ви мя́.

В Це́ркви пе́рвенец, Бла́же, преше́дшыя от на́с му́ченик ра́ди, и честны́х страда́лец мольба́ми: с пра́ведными причти́.

За избавле́ние мно́гих прегреше́ний, пресвяту́ю кро́вь Твою́, Христе́, излия́л еси́: и ны́не му́ченик Твои́х спа́се, мольба́ми, благоче́стно усо́пшыя упоко́й.

Слава: Упра́ви Сло́ве, отше́дших ду́шы в ве́чное ме́сто сла́дости Твоея́, я́же па́че ума́, и святы́х Боже́ственныя све́тлости сподо́би.

И ныне, Богородичен: Тебе́ Де́ву, Ю́же па́че сло́ва во чре́ве необъиме́нное Сло́во заче́ншую, ме́ртвым жи́знь даю́щаго, досто́йно блажи́м.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Возведи́ от тли́ мя, Го́споди Бо́же мо́й, Ио́на вопия́ше, и а́з вопию́ Ти: из глубины́ изба́ви мя́, Спа́се, мно́гих мои́х зо́л, и к све́ту Твоему́, молю́ся, наста́ви.

Преложи́ на ра́дость в ве́ре усо́пших рыда́ние, моли́твами страстоте́рпец, препоясу́я и́х благоле́пне, Христе́, весе́лием, и к све́ту Твоему́ направля́я и наставля́я.

Упоко́й, Бо́же, мно́жеством щедро́т Твои́х у патриа́рхов в не́дре преста́вленыя, иде́же све́т сия́ет све́тлый Твоего́ лица́, Христе́, презира́я и́х вся́ прегреше́ния.

Слава: Удиви́ на отше́дших отсю́ду, и лю́тых жития́ изба́вленых, чу́дную ми́лость, Христе́, человеколю́бия Твоего́, и ра́дости Твоея́ насы́ти, и кро́тости.

И ныне, Богородичен: Ме́ртвости и тли́, и сме́рти изба́вихомся, пресла́вным рождество́м Твои́м, Богома́ти: Ты́ бо на́м родила́ еси́, Чи́стая, нетле́ния исто́чник, и Твои́м све́том ми́р ве́сь просвети́ла еси́.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос:

Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши: / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́ия.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Я́коже дре́вле благочести́выя три́ о́троки ороси́л еси́ в пла́мени халде́йстем, све́тлым Божества́ огне́м и на́с озари́, благослове́н еси́, взыва́ющыя, Бо́же оте́ц на́ших.

И́же все́м живонача́льная, вина́ же и си́ла твори́тельная, Сло́ве Бо́жий, обеща́нныя му́чеником пи́щи сподо́би ду́шы преста́вленных ра́б Твои́х. Благослове́н еси́ Бо́же оте́ц на́ших.

О телесе́х у́бо я́ко тле́нных, до́блественне неради́ша сла́внии му́ченицы Христе́: ны́не же со дерзнове́нием мо́лятся к Тебе́: ду́шы поко́й преста́вленных ра́б Твои́х. Оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Слава: Тро́стию кре́стною подписа́л еси́ оставле́ние грехо́в все́м ве́рным, ему́же ны́не ду́шы, я́же преста́вил еси́ к Тебе́, причасти́тися сподо́би, и весе́лием пе́ти Тя́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ныне, Богородичен: Сло́во О́тчее, И́же вся́ во́лею содева́яй, естество́ челове́ческое погребе́ное страстьми́. Я́ко Бо́г обнови́: благослове́н, Пречи́стая, пло́д Твоего́ чре́ва.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Служи́ти живо́му Бо́гу, в Вавило́не о́троки претерпе́вше, о мусики́йских орга́нех неради́ша, и посреде́ пла́мене стоя́ще, боголе́пную пе́снь воспева́ху глаго́люще: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Сы́й сокро́вище безсме́ртия, Ты́ живонача́льниче, ме́ртвым нетле́ние провозвести́л еси́, е́же твои́м му́чеником, Христе́, благоче́стно ве́рою Тебе́ пою́щым дарова́л еси́: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Му́дростию духо́вною, и терпе́нием де́л кре́пцыи страда́льцы о му́ках неради́ша, душа́м преста́вленным от Христа́ оставле́ния про́сят, зову́ще: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Слава: Очи́сти, Бла́же, копие́м ре́бр Твои́х растерза́в рукописа́ние к Тебе́ преста́вленных, и средогра́дие оте́м прегреше́ний, песносло́вити Тя́ прие́м и́х, Спа́се, благоволи́: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода..

И ныне, Богородичен: О́блак Тя́ мы́сленный претру́ждшымся жа́ждею умерщвле́ния, Де́во Чи́стая, ве́мы, во́ду жи́ву оставле́ния источа́ющу, и ме́ртвым безсме́ртие все́м подаю́щую, ве́рою при́сно зову́щым: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Купино́ю и огне́м пропи́санную в Сина́и законополо́жнику Моисе́ю, и Бо́жий во чре́ве неопа́льно заче́ншую о́гнь, всесве́тлую и негаси́мую свещу́, су́щую Богоро́дицу пе́сньми чту́ще велича́ем.

Ны́не я́ко еди́н бла́г, и человеколю́бец Бо́г, преста́вленныя к Тебе́, му́ченик мольба́ми, в стране́ кро́тких земли́ всели́, разреше́ние прегреше́ний подая́, Ми́лостиве, си́м, да непреста́нно пе́сньми Тя́ велича́ем.

Во святы́х селе́ниих, в не́дрех Авраа́ма, я́же прия́л еси́, Христе́, причти́ с пра́ведными Твои́ми: иде́же сия́ет све́т лица́ Твоего́ неизрече́нный и Боже́ственный, и пребыва́ющее во ве́ки вои́стинну присносу́щное ра́дование.

Слава: Блаже́нныя Твоея́ жи́зни, и ве́чных бла́г непреста́нныя пи́щи, весе́лия и́стиннаго сподо́би рабы́ Твоя́, я́же преста́вил еси́ во́лею, Жизнода́вче, в ме́сте зла́чне, на вода́х поко́йных.

И ныне, Богородичен: Я́ко святы́й ковче́г, и свиде́ния ски́ния законода́вца Бо́га, прия́ла еси́ во утро́бе, Всенепоро́чная, Зижди́теля Твоего́, изрече́ние дре́вния кля́твы, и зако́н сме́рти свое́ю сме́ртию испрове́ргшаго.

Окончание заупокойных канонов

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари сия. Глас 4:

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, / сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / упоко́й и ду́ши раб Твои́х, / я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, / моли́ спасти́ся душа́м их.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея, их) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю, я) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем (поклон).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь .

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и упокой души раб Твоих, имярек, в безконечныя веки, яко благ и человеколюбец, аминь,

Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м [имярек], и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Ве́чная па́мять, (трижды).

Далее по традиции же поют:
Ду́ши их во благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.
Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Или читаем трижды тропарь с поклонами:
Покой, Господи, души усопших раб Твоих, имярек (поклон), и елико в житии сем яко человецы согрешиша, Ты же, яко человеколюбец Бог, прости их и помилуй (поклон), вечныя муки избави (поклон), Небесному Царствию причастники учини (поклон) и душам нашим полезная сотвори (поклон).

Поминовение усопших