Шрифт

Каноны о усопших восьми гласов

Глас 2

Начало заупокойных канонов общее:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже (трижды).

Господи, помилуй (трижды)

Тропарь, глас 8-й

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, / и поле́зное всем подава́яй, / еди́не Соде́телю, упоко́й Го́споди, ду́ши раб Твои́х: / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне: Богородичен: Тебе́ и сте́ну и приста́нище и́мамы, / и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кано́н усо́пшым, его́же краегране́сие: Уме́ршым второ́е соплета́ю пе́ние. Гла́с 2.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Непроходи́мое волня́щееся мо́ре, Бо́жиим Свои́м веле́нием изсуши́вшему, и пешеше́ствовати сквозе́ е́ Изра́ильтеския лю́ди наста́вльшему, Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припе́в: Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х, Бо́г Изра́илев.

Сме́ртию Твое́ю попра́в сме́рть, Боже́ственныя жи́зни источи́л еси́ присносу́щие: е́же пода́ждь, Бла́же, душа́м усо́пших, му́ченик Твои́х мольба́ми, оставле́ние прегреше́ний да́руя.

Припе́в: Поко́й, Го́споди, ду́шы усо́пших ра́б Твои́х.

И́же бога́тую ми́лость при́сно источа́я, благоче́стно при́сно прие́млющым Тя́, в дому́ Твое́м, Христе́, в ди́вней Твое́й ски́нии, ме́сто ослабле́ния пода́ждь, Влады́ко, рабо́м Твои́м, я́ко благоутро́бен.

Слава: Крепча́йший на сме́рть бы́л еси́ Христе́: те́мже ту́ связа́в, на́с изба́вил еси́, и ны́не изба́ви от сея́ тле́ния усо́пшыя, я́ко Бла́г, и Твоего́ сия́ния прича́стие да́руй.

И ныне, Богородичен: Утве́рждши коле́блемый у́м мо́й, Ма́ти Бо́жия, укрепи́ Боже́ственными повеле́ньми, Ро́ждшагося из Твоего́ освяще́ннаго чре́ва, и упраздни́вшаго, Влады́чице, а́дово мра́чное ца́рство.

Пе́снь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́ бо ся ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Твоея́ красоты́ сия́нием озари́тися в ве́ре усо́пшым благоволи́, с му́ченики Твои́ми, и́же бога́тый в ми́лости: Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

На ме́сте прохлажде́ния, в не́дрех Авраа́мовых, избра́ннаго Твоего́, сподо́би водворя́тися рабо́м Твои́м, я́ко ще́др, Тебе́ вопию́щым: Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Слава: В черто́зех небе́сных водворя́тися, с му́дрыми де́вами совше́дшими, Влады́ко, приими́ рабы́ Твоя́ свещено́сцы, и́хже преста́вил еси́ Твое́ю во́лею от вре́менных, Еди́не Человеколю́бче.

И ныне, Богородичен: Умерщвле́на мя́ и к земли́ возвраще́на воздви́гнула еси́, ро́ждши Жизнода́вца, и возвела́ еси́ мя из а́да преиспо́днейшаго, Богоро́дицу Тя́ ве́рою сла́вящаго, и почита́ющаго Пречи́стая, Тебе́ всепе́тую.

Седален, глас 6:

Вои́стинну суета́ вся́ческая, / житие́ же сень и со́ние, / и́бо всу́е мяте́тся всяк земноро́дный, / я́коже рече́ Писа́ние: / егда́ мiр приобря́щем, / тогда́ во гроб всели́мся, / иде́же вку́пе ца́рие и ни́щии. / Те́мже, Христе́ Бо́же, / преста́вльшияся упоко́й, / я́ко Человеколю́бец.

Слава, и ныне, Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, / но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся, до мене́ бо и́деши, мене́ ищя́ заблу́ждшаго. Те́м мно́гое Твое́ снизхожде́ние, е́же на мя́, прославля́ю, Многоми́лостиве.

Упова́нием и любо́вию пожи́вшыя, и умо́м правосла́вным, я́же па́че ума́ сла́вы Твоея́ сподо́би рабы́ Твоя́, Христе́, мно́гим Твои́м человеколю́бием, и избра́нных му́ченик мольба́ми.

Я́ко имы́й сла́дости приснотеку́щий пото́к, при́сно напоя́еши избра́нныя, Го́споди: с ни́миже и ны́не преста́вленныя Христе́ к Тебе́, неизрече́нным Твои́м милосе́рдием пита́еши при вода́х оставле́ния.

Слава: Ты́ живы́ми госпо́дьствуеши, Влады́ко, и ме́ртвыми владе́еши. Ты́ в земли́ пе́рсть су́щую си́лою Твое́ю воскреси́ши. Те́мже к Тебе́ преше́дшыя во дво́рех Твои́х, Спа́се, всели́.

И ныне, Богородичен: Исцели́ла еси́ Е́вино сокруше́ние, и дре́внее окая́нство: Зижди́теля бо родила́ еси́, могу́щаго испра́вити на́с прегреше́ньми пове́рженых, Богороди́тельнице еди́на Ма́ти Де́во.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Све́та Пода́телю, и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви на́с: ра́зве бо Тебе́ ино́го Бо́га не зна́ем.

Умерщвле́ных на́с, и положе́ных во тли́, возве́л еси́ от мра́чных а́довых сокро́вищ, и восхи́тил еси́, Бла́же, и сочета́в святы́х а́нгел во́инством.

За е́же спасти́ на́с я́ко прише́л еси́ Христе́ приими́ ны́не и́же благоче́стно к Тебе́ преста́вленныя, я́ко еди́н бла́г, на ло́нех Авраа́ма, и с Ла́зарем те́х всели́.

Слава: Разреши́л еси́, Влады́ко, ле́тную мою́ и до́лгую бра́нь, Тебе́ пре́жде хода́таю, и моли́твеннику примире́ния бы́вшу: и ны́не Твоя́ рабы́ уще́дрив упоко́й.

И ныне, Богородичен: Под кро́вом Твои́м, Ма́ти Бо́жия, и́же наде́ющиися на Тя́ спаса́ются: Жизнода́вца бо родила́ еси́ на́м, животворя́щаго вся́ во́лею.

Пе́снь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли́, Бо́же, мя́ возведи́.

Неизрече́нныя, и Боже́ственныя све́тлости, иде́же му́ченичестии ли́цы, сподо́би, я́же от земли́ преста́вил еси́, вседе́тельною Твое́ю во́лею Человеколю́бче. (Дважды)

Слава: Озари́тися добро́тою сла́вы Твоея́ сподо́би, оста́вльшыя житие́, и к све́ту Твоему́ неизрече́нному, Влады́ко, преше́дшыя упоко́й.

И ныне, Богородичен: Избавля́ющи усе́рдно яви́ся призыва́ющыя Тя́, Пречи́стая Влады́чице, я́же Бо́га ро́ждшая живото́м и сме́ртию облада́юща.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос:

Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши: / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́ия.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля, высо́к пла́мень вознесло́ е́сть: Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную, Сы́й благослове́н и препросла́влен.

И́же везде́ сы́й, низше́л еси́ Го́споди, е́же спасти́ и́же дре́вле прельща́емый челове́чь ро́д. Те́мже Тя́ му́ченицы мо́лят: си́х я́же преста́вил еси́ от земли́, в земли́ кро́тких, Спа́се, упоко́й.

Ме́ртвости умерщвле́ние оттря́сл еси́ в ме́ртвых свобо́дь бы́в, са́м еди́н Христе́: и ны́не умерщвле́ния грехо́внаго влады́ко изба́ви рабы́ Твоя́, явля́я и́х насле́дники Ца́рствия Твоего́.

Слава: Мно́гим Твои́м и неизрече́нным милосе́рдием, и неизме́рною бе́здною человеколю́бия Твоего́, Христе́, прегреше́ний у́бо оставле́ние преста́вленным да́ждь, и благода́тию Твое́ю очище́ны си́х яви́.

И ныне, Богородичен: Свети́льник была́ еси́ Боже́ственныя сла́вы, сия́ние нося́щи Де́во ду́хом, и пло́тию на́м я́вльшагося, и а́дову мглу́ све́тлостию Божества́ Своего́ потре́бльша, Богора́дованная.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Пе́щь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше, Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая, ве́рныя же ороша́ющая, пою́щыя: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Показа́л еси́ на́м враго́в сме́рть, схожде́нием Твои́м я́ко безсме́ртен: Боже́ственною же си́лою Твое́ю, вхо́ды яви́л еси́ живота́, Безсме́ртне, его́же му́ченицы Твои́ ны́не досто́йно получи́ша.

Добро́ты у́мныя Твоея́ наслади́тися преста́вленным сподо́би, сту́д греха́ злообра́знаго очища́я, я́ко Человеколю́бец: еди́н бо ты́, Влады́ко, яви́лся еси́ греха́ отчужде́н.

Слава: Испра́вил еси́ на́с Христе́, па́дшыя в пе́рсть сме́ртную, сме́ртию Твое́ю живо́т да́руя, и пи́щу безконе́чную, и ра́дость присносу́щную, ея́же ны́не преста́вленныя сподо́би, я́ко ми́лостив.

И ныне, Богородичен: Ве́лия и стра́шна е́сть та́йна Богома́ти Твоего́ рождества́: Бо́га бо родила́ еси́, его́же сме́рть не претерпе́, и гро́б не растли́. Те́мже Тя́, Пречи́стая, вси́ язы́цы сла́вим.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Я́же пре́жде Со́лнца Свети́льника Бо́га возсия́вшаго, пло́тски к на́м прише́дшаго, из боку́ Де́вчу неизрече́нно воплоти́вшая, благослове́нная Всечи́стая, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Име́яй вла́сть живы́ми и ме́ртвыми живота́ Нача́льниче, от земли́ к Тебе́ преше́дшым, насле́дие небе́сное пода́ждь, Влады́ко, и све́тлость святы́х, и пресла́вных страстоте́рпец Твои́х.

Сло́во сы́й, е́же дре́вле бы́ти ми́ подая́ живонача́льнейшее, и е́же до́бре бы́ти па́ки да́руя, в не́дрех жела́нных Авраа́ма пра́отца, преста́вльшыяся рабы́ Твоя́, я́ко ми́лостив всели́.

Слава: Ве́сь еси́ Спа́се мо́й сла́дость светови́днейшая, ве́сь еси́ жела́ние ненасыща́емое: пото́ки Твоея́ пи́щи, и водо́ю оставле́ния усо́пшыя напо́й, непреста́нно Тебе́ сла́вящыя.

И ныне, Богородичен: Тя́ Богоро́дице, досто́йно ве́рнии ны́не ублажа́ем, богодохнове́нным словесе́м Твои́м после́дующе: Ты́ бо еди́на земны́м Бо́га родила́ еси́, сме́рти разо́ршаго си́лу, Ма́ти Де́во.

Окончание заупокойных канонов

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И абие поют тропари сия. Глас 4:

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, / сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / упоко́й и ду́ши раб Твои́х, / я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, / моли́ спасти́ся душа́м их.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея, их) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю, я) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем (поклон).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь .

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и упокой души раб Твоих, имярек, в безконечныя веки, яко благ и человеколюбец, аминь,

Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м [имярек], и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Ве́чная па́мять, (трижды).

Далее по традиции же поют:
Ду́ши их во благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.
Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Или читаем трижды тропарь с поклонами:
Покой, Господи, души усопших раб Твоих, имярек (поклон), и елико в житии сем яко человецы согрешиша, Ты же, яко человеколюбец Бог, прости их и помилуй (поклон), вечныя муки избави (поклон), Небесному Царствию причастники учини (поклон) и душам нашим полезная сотвори (поклон).

Поминовение усопших