Шрифт

Тропарион / Святые на З

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: З

Великомученице Злате Мегленской

Тропарь, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, Зла́то,/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и Тебе́ и́щущи страда́льчествую,/ и сраспина́юся и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя,/ да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,// я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Храм Твой всечестны́й,/ я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше, вси ве́рнии/ велегла́сно вопие́м ти:/ де́во му́ченице Зла́то, великоимени́тая,// Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпица Христо́ва Зла́то,/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ я́же за Христа́// претерпе́ла еси́.

Молитва:

О, пресла́вное прозябе́ние ро́да Болгарскаго, солнцезрачная деви́це, багряни́цею крове́й свои́х украше́нная, предо́брая ма́ти на́ша, великому́ченице Зла́то! Услы́ши ча́д твои́х с любо́вию к тебе́ ны́не прибега́ющих и ма́лое сие́ моле́ние на́ше приими́, и Го́споду Бо́гу на́шему благоприя́тно сотвори́. Согреши́хом бо и беззако́нновахом, и недосто́йны есмы́ зре́ти высоту́ небе́сную от мно́жества непра́вд на́ших — свя́зани есмы́ у́зами грехо́вными и николи́же во́ли Созда́теля на́шего сотвори́хом, ниже́ сохрани́хом повеле́ний Его́; те́мже преклоня́ем коле́на сокруше́нна и смире́нна се́рдца на́шего ко Творцу́ и Спа́су своему́ и твоего́ ма́терняго заступле́ния к Нему́ про́сим. Воздви́гни ру́це твои́, кра́сная девому́ченице, любве́ Христо́вы сосу́де всезлаты́й, и вку́пе с Пречи́стою Богоро́дицею и все́ми святы́ми ро́да на́шего Зижди́теля все́х умоли́, да ниспо́слет ми́лость Свою́ на многострада́льную страну́ на́шу, шата́ние люде́й да умири́т, го́рькия собла́зны церко́вныя да утоли́т, отступи́вшия от Ве́ры Правосла́вныя све́том И́стины Своея́ да просвети́т, ста́рыя да умудри́т, ю́ныя да наста́вит, от растле́ния нра́вов и от сете́й ерети́ческих до́бре и́х сохраня́я, младе́нцы млеко́м благоче́стия да воспита́ет, все́х же на́с ба́нею покая́ния да обнови́т. Умоли́, о, златонравная ма́ти, кра́сный цве́те де́вства и му́чеников удобре́ние, Го́спода и Спа́са на́шего, да пода́ст на́м ду́х смире́ния и кро́тости, ду́х целому́дрия и послуша́ния, ду́х любве́ нелицеме́рныя, и да упра́вит у́м на́ш, и се́рдце на́ше в пра́вой ве́ре да укрепи́т, я́ко да И́стиною наставля́еми и любо́вию осиява́еми, ти́хое и ми́рное зде́ поживе́м житие́ во вся́ком благоче́стии и чистоте́. Моли́ся, о, великому́ченице сла́вная, сладча́йшая ма́ти на́ша Зла́то, Тро́ице Преблагослове́нней, да изба́вит ны́ от вся́каго обстоя́ния, и от вся́каго наве́та вра́жия безбоязненны на́с да сохрани́т, да ни ра́нами, ниже́ преще́нием устраша́еми, до конца́ ве́рни Христу́ Жениху́ на́шему пребу́дем, и та́ко со благо́ю наде́ждею и и́стинным увере́нием к та́мошнему ми́ру по́йдем, богоприя́тное твое́ заступле́ние призыва́юще и Пребоже́ственную Тро́ицу: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, вы́ну хва́ляще и благословя́ще, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.