Шрифт

Тропарион / Святые на З

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: З

Мученице Зинаиде Тарсийской

Тропарь, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, Зинаи́до/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую,/ и сраспина́юся, и спогреба́юся Креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,// я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Храм Твой всечестны́й,/ я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше вси ве́рнии,/ велегла́сно вопие́м ти,/ де́во му́ченице Зинаи́до, великоимени́тая:// Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпица Христо́ва Зинаи́до,/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ я́же за Христа́// претерпе́ла еси́.

Молитва:

О, прехва́льная му́ченице Христо́ва Зинаи́до, благонаде́жная на́ша пред Го́сподем предста́тельнице. Тебе́ припа́даем и мо́лимся: да́ждь на́м бы́ть прича́стником любве́ твоея́ к Бо́гу и бли́жнему — е́юже при жи́зни свята́я твоя́ душа́ преиспо́лнена бы́сть. Озари́ на́с и́стиною, просвети́ у́м и се́рдце све́том Боже́ственнаго уче́ния, научи́ на́с тебе́ подража́ти ве́рно, Бо́га и бли́жняго на́шего люби́ти и за́поведи Го́спода соверша́ти непогреши́тельно, да ча́да све́та яви́мся вои́стину. При́зри благоутро́бно на вся́кую ду́шу ве́рных твои́х почитателей, ми́лости и по́мощи твоея́ и́щущих. Бу́ди все́м на́м в боле́знех цели́тельница, в ско́рбех уте́шительница, в печа́лех посетительница, в беда́х и ну́ждах помо́щница, в ча́с же сме́ртный ми́лостивая покрови́тельница и защитительница и все́м вся́ проше́ния ко бла́гу испо́лни. Да при по́мощи моли́тв твои́х да́ждь на́м спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Христо́во унасле́довати, сла́вяще ди́внаго во святы́х свои́х Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.