Шрифт

Тропарион / Святые на В

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: В

Собору Вятских святых

Тропарь, глас 8:

Я́ко о́бразы доброде́телей/ и моли́твы плод богодарова́нный/ земля́ Вя́тская прино́сит Ти, Го́споди Бо́же наш,/ вся святы́я в той пожи́вшия и просия́вшия,/ тех моли́твами и предста́тельством Богоро́дицы// соблюди́ ненаве́тно оте́чество на́ше.

Кондак, глас 3:

Днесь земля́ Вя́тская лику́ет,/ прославля́ющи вся зде Бо́гу угоди́вшия,/ ти́и бо ны́не предстоя́т в Це́ркви/ и со все́ми святы́ми за ны мо́лятся Вы́шнему,// дарова́ти нам ве́лия ми́лости.

Величание

Велича́ем вас,/ уго́дницы Бо́жии земли Вя́тския,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, всеблаже́ннии и богому́дрии уго́дницы Бо́жии по́двиги свои́ми зе́млю Вя́тскую освяти́вшии и телеса́ своя́ в ней оста́вльшии, душа́ми же свои́ми Престо́лу Бо́жию предстоя́щии и непреста́нно о ней моля́щиися! Се ны́не в день о́бщаго торжества́ мы, гре́шнии, ме́ньшая бра́тия ва́ша, дерза́ем приноси́ти вам сие́ хвале́бное пе́ние. Велича́ем ва́ши по́двиги, ублажа́ем свято́е житие́, прославля́ем ди́вная чудеса́ и восхваля́ем богоподража́тельную любо́вь. О, сро́дницы на́ши, от дней Три́фона преподо́бнаго, архимандри́та Вя́тскаго, до после́дних време́н подвиза́вшияся и просия́вшия! Помяни́те не́мощь на́шу и испроси́те у Христа́ Бо́га ми́лости, да и мы, преплы́вше жите́йскую пучи́ну и невреди́мо соблю́дше сокро́вище ве́ры, в приста́нище ве́чнаго спасе́ния дости́гнем и в блаже́нных оби́телех Го́рняго Оте́чества вку́пе с ва́ми и со все́ми святы́ми водвори́мся благода́тию и человеколю́бием Спаси́теля на́шего Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же со Преве́чным Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет непреста́нное славосло́вие и поклоне́ние от всех во ве́ки веко́в. Ами́нь.