Шрифт

Тропарион / Святые на В

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: В

Благоверному князю Вячеславу Чешскому

Тропарь, глас 4:

Днесь А́нгели с челове́ки ра́дуются вку́пе о́бщим весе́лием,/ Не́бо и земля́ све́тло лику́ют в па́мять твою́, свя́те./ И мы, гре́шнии, приле́жно ти вопие́м:/ помоли́ся к Влады́це о нас,/ изба́вити ны от напа́сти/ ви́димых и неви́димых враг,// чту́щих пресве́тлую па́мять твою́.

Кондак, глас 1:

С ли́ки А́нгельскими предстоя́,/ блаже́нне кня́же Вячесла́ве,/ наслажда́ешися Боже́ственныя и неизрече́нныя добро́ты,/ и отту́ду благоде́тельныя да́ры поче́рп чуде́с,/ всем, притека́ющим ве́рою под твою́ святы́ню// источа́еши цельба́м дарова́ние.

Величание

Велича́ем тя,/ блаже́нне кня́же Вячесла́ве,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва князю Вячеславу:

О, святы́й благове́рный кня́же му́чениче Вячесла́ве, избра́нный воево́до земли́ Че́шския и всех христиа́н слове́нских те́плый пред Бо́гом предста́телю! Днесь, в па́мять твою́ единоду́шно соше́дшеся в честне́м хра́ме сем и пред ико́ною твое́ю умиле́нно моля́щеся, си́це из глубины́ се́рдца на́шего к тебе́ взыва́ем: Ты в житии́ твое́м ревни́тель и защи́тник правосла́вныя ве́ры был еси́, и нас в ней те́плыми твои́ми к Бо́гу моли́твами непоколеби́мы утверди́. Ты вели́кое возложе́нное на тя служе́ние усе́рдно проходи́л еси́, и нас твое́ю по́мощию пребыва́ти коего́ждо, в не́мже призва́н есть, наста́ви. Ты супоста́тов полки́ от оте́чества твоего́ си́лою ра́тною и му́дростию управи́тельною отгна́л еси́, и на нас ополча́ющихся всех враго́в ви́димых и неви́димых низложи́. Ты в преде́лах страны́ своея́ пра́вду и мир и милосе́рдие насажда́ти потща́лся еси́, и нам от ми́лостиваго Бо́га в сих доброде́телех преуспе́яние испроси́. Ты безви́нную кровь твою́ а́ки А́вель от руки́ бра́та своего́ пред враты́ церко́вными пролия́л еси́, и нас, я́ко чад еди́ныя ма́тере Це́ркве, братолю́бию и кро́тости научи́. О, вели́кий и сла́вный кня́же Вячесла́ве, ра́ди вя́щшия сла́вы Небе́сныя вене́ц земна́го княже́ния оста́вивый и венце́м му́ченическим пра́ведно увенча́нный! Ны́не с му́дрою наста́вницею, прама́терию твое́ю Людми́лою, и все́ми святы́ми у Престо́ла Бо́жия предстоя́, не забу́ди нас си́рых и убо́гих, я́коже в животе́ твое́м никого́же от таковы́х оста́вил еси́. И предста́тельством твои́м житие́ ти́хое и безгре́шное и к ве́чному Ца́рствию ше́ствие устро́й нам, да просла́вим Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.