Шрифт

Тропарион / Святые на В

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: В

Благоверному князю Всеволоду, в Крещении Гавриилу, Псковскому

Тропарь, глас 4:

Измла́да яви́лся еси́, Богому́дpе кня́же Гавpии́ле,/ Боже́ственный сосу́д, избpа́н Бо́гови,/ благоче́стием воспита́н, ве́pу непоpо́чну соблю́д/ и мно́ги святы́я це́pкви устpо́ив,/ изгна́ние пpетеpпе́л еси́ от свои́х,/ я́коже и целому́дpии пpаpоди́тели твои́, от бpа́та убие́ние./ С ни́миже пpедстоя́ Святе́й Тpо́ице,/ моли́ся деpжа́ве Росси́йстей сохpане́нной бы́ти // и всем нам спасти́ся.

Кондак, глас 8:

Многому́дренно пресели́вся во град Псков, блаже́нне кня́же Гаврии́ле,/ плод благи́й Бо́гови в жи́зни сей был еси́, присноцвету́щ доброде́тельми, и я́коже Дави́д незло́бием:/ того́ ра́ди получи́л еси́ жизнь ве́чную на Небесе́х,/ всегда́ зря Святу́ю Трои́цу./ Моли́ изба́витися нам от вся́ких бед, да зове́м ти́:// ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче блаже́нне кня́же Все́володе-Гаврии́ле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва князю Всеволоду:

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, святы́й благове́рный кня́же Все́володе-Гаврии́ле, гра́да Пско́ва и всея́ держа́вы Росси́йския небе́сный засту́пниче и покрови́телю, и всех нас усе́рдный пред Бо́гом предста́телю и защи́тителю! Предстоя́ Престо́лу Вели́каго Царя́ и Бо́га на́шего, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго и покланя́емаго, ве́лие дерзнове́ние к Нему́ и́мати, я́ко ве́рный раб Его́ и уго́дник. К тебе́ у́бо, я́ко сро́дному нам и многомо́щному пред Го́сподем хода́таю, прибега́ем мы гре́шнии и недосто́йнии, и умиле́нно про́сим тя: моли́ Всеблага́го Бо́га, да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно по дела́м на́шим на ны дви́жимый, и презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и спасе́ния. Огради́ моли́твами твои́ми в мире жизнь на́шу, и ко всем благо́е поспеше́ние и вся к животу́ и благоче́стию потре́бная нам дарова́ти испроси́, и я́коже дре́вле град твой Псков от плене́ния и разоре́ния ра́тнаго изба́вил еси́, та́ко и ны́не и нас и вся гра́ды и ве́си страны́ на́шея от вся́ких напа́стей и бед и внеза́пныя сме́рти предста́тельством твои́м изба́ви, и от всех враг ви́димых и неви́димых покро́вом твои́м защити́. Сохрани́ моли́твами твои́ми в ми́ре держа́ву на́шу и будь всей стране́ Росси́йстей кре́пкое огражде́ние; да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́, и та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дшии, в ве́чный дости́гнем поко́й, и сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.