Шрифт

Тропарион / Святые на В

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: В

Священномученику Вениамину, митрополиту Петроградскому

Тропарь, глас 1:

Свети́льник всесве́тлый во гpа́де свята́го Петpа́ яви́лся еси́,/ па́стырю до́брый, священному́чениче о́тче Вениами́не./ Любо́вь и милосе́pдие в сеpдца́х ве́pных насажда́я,/ благотвоpи́ти пpизыва́л еси́ теpпя́щим глад и нищету́./ Сего́ pа́ди и мы к тебе пpибега́ем и с ве́pою вопие́м ти:/ моли́ ми́лостиваго Бо́га,/ оте́чество на́ше в Пpавосла́вии и благоче́стии утвеpди́ти,/ миp Це́pкви даpова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 6:

От ю́ности и́го Христо́во на ра́мо взем,/ и́стинный страж Правосла́вныя Це́ркве яви́лся еси́,/ священному́чениче Вениами́не./ Клевету́, у́зы, страда́ния и суд непра́ведный/ от беззако́нных му́жественно претерпева́я,/ святы́ню церко́вную на поруга́ние не пре́дал еси́./ Те́мже и Христо́с да́ром терпе́ния и любве́ тя испо́лни,/ во е́же пред му́ченическою кончи́ною/ со благодаре́нием взыва́ти:// за вся, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Вениами́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, преди́вный святи́телю, богому́дрый и всесвяты́й о́тче на́ш священному́чениче Вениами́не! К тебе́ ны́не прибега́ем ве́рою и любо́вию чту́щии тя́, похвалы́ сия́ принося́ще от всего́ се́рдца и помышле́ния. Мо́лим тя́ приле́жно, страстоте́рпче святы́й, не забу́ди ны́ к тебе́ усе́рдно притека́ющих: утверди́ на́с в ве́ре святе́й правосла́вней, научи́ на́с всегда́ твори́ти за́поведи Бо́жия, исцели́ боле́зни душе́вныя и теле́сныя, бу́ди на́м покрови́телем и прибе́жищем в ско́рбех и напа́стех, заступи́ ны́ от вра́г ви́димых и неви́димых, да и мы́ богоуго́дне преше́дше по́прище сея́ жи́зни, твои́м предста́тельством и богоприя́тными моли́твами бу́дем насле́дницы Ца́рствия Бо́жия и сподо́бимся с тобо́ю предстоя́ти Престо́лу Царя́ Сла́вы, поклоня́яся Ему́ и воспева́я во ве́ки веко́в. Ами́нь.