Шрифт

Тропарион / Святые на В

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: В

Священномученику Василию Надеждину

Тропарь, глас 2:

Кро́тким нра́вом Христо́вым измла́да укра́шенный, за́поведи Бо́жия возлюби́в все́ю душе́ю и все́м се́рдцем, яви́лся еси́ па́стве твое́й па́стырь до́брый, я́коже и Бо́г Спа́с на́ш, ду́шу твою́ полага́яй за о́вцы твоя́. Моли́ Человеколю́бца Бо́га, о́тче священному́чениче Васи́лие, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

О сла́ве Бо́жией и ве́ре правосла́вной ревну́я, о́тче священному́чениче Васи́лие, свяще́нническое служе́ние на земли́ досто́йно соверши́л еси́, с ра́достию и благодаре́нием Престо́лу Бо́жию предстоя́ и па́ству твою́ наставля́я. Незло́бив сы́й и кро́ток, пред мучи́тели яви́лся еси́ адама́нт тве́рдый, и сла́вя Христа́, из узи́лища мра́чнаго в вожделе́нныя го́рния оби́тели отше́л еси́. Те́мже ны́не, в ли́це святы́х му́чеников Триеди́наго Бо́га воспева́я, огради́ на́с, любо́вию тебе́ чту́щих, моли́твами твои́ми.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Васи́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.