Шрифт

Тропарион / Святые на В

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: В

Священномученику Василию Холмогорову

Тропарь, глас 3:

Це́ркве Ру́сския сто́лпе непоколеби́мый,/ благоче́стия пра́вило,/ жития́ ева́нгельскаго о́бразе,/ священному́чениче Васи́лие,/ Христа́ ра́ди пострада́вый да́же до кро́ве,/ Его́же моли́ усе́рдно,/ я́ко Нача́льника и Соверши́теля спасе́ния,/ Русь Святу́ю утверди́ти в Правосла́вии// до сконча́ния ве́ка.

Кондак, глас 4:

Це́ркве Росси́йския сла́во/ и Оте́чества на́шего украше́ние,/ священному́чениче Васи́лие,/ вла́стию, от Бо́га тебе́ да́нною,/ руга́тели безбо́жныя облича́л еси́,/ и, я́ко во́лки лю́тыя, от ста́да твоего́ отгна́л еси́/ и диа́вола посрами́л еси́,/ кровь же твоя́, я́ко А́велева,/ от земли́ на́шея вопие́т немо́лчно./ Сего́ ра́ди хода́тай на Небеси́ о нас ве́рен бу́ди// и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Васи́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.