Шрифт

Тропарион / Святые на В

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: В

Священномученику Василию, пресвитеру Анкирскому

Тропарь, глас 4:

И нра́вом прича́стник, и престо́лом наме́стник апо́столом быв, дея́ние обрел еси́, Богодухнове́нне, в виде́ния восхо́д: сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я, и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве. Священному́чениче Василие, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Зако́нно тече́ние соверши́в и ве́ру соблю́л еси́, священному́чениче Васи́лие, сего́ ра́ди муче́ния венце́в сподо́бился еси́ и Це́ркве сто́лп непоколеби́мь яви́лся еси́, Сы́на, Отцу́ Собезнача́льна и Ду́ху испове́дав, Тро́ицу Неразде́льную, Ю́же моли́ изба́витися от бе́д чту́щим Тя́, да зове́м ти́: ра́дуйся, Васи́лие богому́дре.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Василие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.