Шрифт

Тропарион / Святые на В

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: В

Преподобному Варнаве Ветлужскому

Тропарь, глас 1:

Жела́нием духо́вным распали́вся/ и мяте́жи мирски́я отри́нув,/ к Бо́гу любо́вию приле́жно присовокупи́ся./ И Того́ вседу́шне взыску́я, во вну́треннюю пусты́ню отше́л еси́,/ при вода́х всели́ся,/ иде́же во слеза́х и труде́х пребыва́я многоле́тное вре́мя,/ в терпе́ниих мно́зех житие́ а́нгельское проходи́л еси́/ в наставле́нии Боже́ственнаго ра́зума/ и мно́жество мона́хов собра́л еси́, му́дре,/ и́хже, посеща́я не оста́ви,/ Варна́во преподо́бне, о́тче наш,/ Пресвяте́й Тро́ице моля́ся,// от зол вся́ческих изба́вити и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

От ю́ности, преподо́бне, плоть твою́ в посте́х и моли́твах истончи́л еси́/ и, крест твой взем, усе́рдно после́довал еси́ Христу́,/ те́мже и к Вы́шним тече́ние ра́достно соверши́л еси́,/ иде́же со все́ми святы́ми предстои́ши./ И ны́не ста́до твое́ посеща́й, помина́я чту́щих всесвяту́ю па́мять твою́,/ да вси благода́рственно вопие́м ти:// ра́дуйся, Богому́дре Варна́во, наста́вниче пусты́нный.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Варна́во,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва:

О, всеблаже́нне о́тче преподо́бне Варна́во, те́плый засту́пниче и помо́щниче с ве́рою призыва́ющим тя! Изба́ви нас моли́твами твои́ми ко Го́споду от вся́каго обстоя́ния бесо́вскаго. Изми́ нас, окая́нных рабо́в твои́х, о чудотво́рче Варна́во, от уст па́губнаго зми́я, зия́ющаго пожре́ти нас и свести́ во ад живы́х. Прости́ нас, о́тче, ели́ко согреши́хом ти, исто́ргни нас от греха́ и вся́кия напа́сти, приходя́щия грехо́в ра́ди на́ших. Пода́ждь душа́м на́шим утеше́ние, всади́ в сердца́ на́ша страх суда́ Бо́жия, изба́ви нас от враго́в на́ших ви́димых и неви́димых, тебе́ бо и́мамы те́пла моли́твенника и засту́пника, е́же в беда́х су́щия и в грехи́ впа́дшия. Ты бо яви́ся столп благоче́стия, воздержа́ния пра́вило, смиренному́дрия о́браз, целому́дрия наста́вник, убо́гим и сирота́м засту́пник и храни́тель прибега́ющим к тебе́. Кто у́бо по досто́инству мо́жет похвали́ти равноа́нгельное твое́ житие́ и кто мо́жет изчести́ твои́х трудо́в по́двиги и сле́зы ко Го́споду? Вои́стину я́ко со́лнца светле́йши возсия́ твоя́ исправле́ния, ревни́тель бо бысть всем святы́м, преподо́бных и пра́ведных учи́тель духо́вный и всем, призыва́ющим тя, моли́твенник ко Пресвяте́й Тро́ице. Ты, я́ко ми́ра оста́вил еси́ и я́же в ми́ре, и нас приведи́ ко Го́споду моли́твами твои́ми, о́тче честне́йший, да и мы сподо́бимся ве́чных благи́х, и́хже наслажда́ешися: Небе́сныя сла́вы, жела́емаго Иису́са Христа́ и сладча́йшаго Влады́ки и Го́спода всех. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.