Шрифт

Тропарион / Святые на М

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: М

Мученикам Мине, Ермогену и Евграфу

Тропарь, глас 8:

Воздержа́нием страсте́й огнепа́льныя/ умертви́вше зра́ки и движе́ния, Христо́вы му́ченицы,/ прия́ша благода́ть неду́ги отгоня́ти немощны́х,/ и жи́вше и по кончи́не чудоде́йствовати;/ вои́стину чу́до пресла́вно,/ я́ко ко́сти на́ги источа́ют исцеле́ния,// сла́ва Еди́ному и Созда́телю Бо́гу.

Кондак, глас 1:

Ми́ну чу́днаго, Ермоге́на боже́ственнаго, и Евгра́фа ку́пно,/ свяще́нными сладкопе́нии почти́м вси,/ я́ко почествова́вшия Го́спода, и страда́льчествовавшия за Него́,/ и ли́ка безпло́тных на Небесе́х дости́гшия,// и чудеса́ точа́щия.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.