Шрифт

Тропарион / Святые на М

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: М

Апостолу Матфию

Тропарь, глас 3:

Апо́столе святы́й Матфи́е,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Светоза́рное, я́ко со́лнце, во весь мир изше́дшее веща́ние твое́/ просвеща́ет язы́ческую Це́рковь благода́тию,// чудоно́сче Матфи́е апо́столе.

Величание

Велича́ем тя,/ апо́столе Христо́в Матфи́е,/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́, и́миже труди́лся еси́// во благове́сти Христо́ве.