Шрифт

Тропарион / Святые на М

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: М

Преподобной Марфе Дивеевской

Тропарь, глас 2:

Равноа́нгельное житие́ стяжа́вшая, ди́вная отрокови́це и собесе́днице Преподо́бнаго Серафи́ма, Госпоже́ и ма́ти на́ша Ма́рфо, ны́не в нетле́нных моще́х почива́еши и у Престо́ла Бо́жия предстои́ши, моли́ о на́с Ми́лостиваго Бо́га Небе́снаго, Диве́ева нача́льнице.

Кондак, глас 8:

Небе́сною кро́тостию, молча́нием и неземно́ю ра́достию испо́лнилася еси́, юная и невиданная досе́ле в Дивееве отрокови́це, преподо́бная ма́ти на́ша Ма́рфо, в вели́кую схи́му от преподо́бнаго Серафи́ма облече́нная; те́мже водвори́лася еси́ с му́дрыми де́вами в Небе́сном черто́зе и со А́нгелы Всецарю́ непреста́нно предстои́ши.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти Ма́рфо,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва

О, преподо́бная и богоно́сная ма́ти Ма́рфо, Диве́евская ра́досте и похвало́, о́трасль ди́вная семе́йства пра́веднаго и плод святы́й ро́да благочести́ваго, измла́да со сро́дники твои́ми к преподо́бному Серафи́му Саро́вскому притека́вшая, за послуша́ние ему́ по благода́ти Боже́ственней всесоверше́нно уцелому́дрившаяся, сотаи́нницею его́ ста́вшая и вели́кий а́нгельский о́браз от руки́ его́ прия́вшая, в ле́тех ма́лых испо́лнила еси́ вся благопотре́бная и в Ца́рствие Небе́сное душе́ю твое́ю де́вственною взошла́ еси́, ста́рцу свято́му твоему́ уневе́щенная. Моли́ся за ны, недосто́йныя и злонра́вныя, чту́щыя с любо́вию па́мять твою́, да очи́стит Госпо́дь ны от вся́кия скве́рны душе́вныя и теле́сныя, заступи́т, спасе́т, поми́лует и сохрани́т ны Свое́ю благода́тию. Ами́нь.