Шрифт

Тропарион / Святые на М

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: М

Святителю Максиму Новому, Сербскому

Тропарь, глас 3:

Стра́нное рожде́ние и воспита́ние был еси́, о́тче, но па́ки водвори́ся во вла́сти у своего́ наро́да,/ Небе́снаго Ца́рствия жела́я,/ земно́е ца́рствие оста́вил еси́/ и смире́нием Вы́шнее сокро́вище получи́л еси́,/ преблаже́нне Макси́ме,/ моли́, мо́лимся, о душа́х на́ших.

Кондак, глас 2:

Крест взем, мно́гия ско́рби и изгна́ния подъя́л еси́,/ святи́телю Макси́ме всеосвяще́нне,/ оте́чества твоего́ и Бо́гом вруче́ннаго ста́да лиша́емь,/ вся бо до́блественне терпе́л еси́,/ душе́внаго ра́ди твоего́ просвеще́ния.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Макси́ме,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.