Шрифт

Тропарион / Святые на М

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: М

Священномученику Макарию, митрополиту Киевскому

Тропарь, глас 8:

Боже́ственныя Безкро́вныя соверша́я Же́ртвы,/ кровь твою́, от безбо́жных ага́рян излия́нную,/ в же́ртву непоро́чную прине́сл еси́ Влады́це твоему́, Пастыренача́льнику Христу́./ Его́же моли́, мо́лим тя,/ проли́ти гнев на язы́ки, хотя́щия бра́ней;/ христолюби́вое во́инство на́ше на враги́ укрепи́/ и ста́до твое́ от вся́ких бед неврежде́нно соблюди́,/ тебе́ бо кре́пкаго засту́пника почита́ем,/ но́вый свяшенному́чениче росси́йский,// святи́телю блаже́нный Мака́рие.

Кондак, глас 8:

Весели́тся град Ки́ев,/ вели́кое сокро́вище стяжа́в,/ твое́ тле́нию неприча́стное те́ло,/ святи́телю блаже́нный Мака́рие,/ твой бо престо́л да́же до кро́ве от лю́тых враго́в наше́ствия храни́л еси́./ И ны́не Небе́сному предстои́ши Престо́лу,/ иде́же моли́твенно пред Творце́м помина́й нас, о́тче наш,/ да во всех беда́х име́ем тя прибе́жище и тобо́ю хва́лимся, зову́ще:// ра́дуйся, Мака́рие, архиере́ом честно́е украше́ние.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Мака́рие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, святи́телю о́тче Мака́рие, в житии́ твое́м чад твои́х любо́вию, сме́рти крепча́йшею, возлюби́вый и за них ду́шу твою́ преда́вый, при́зри от Го́рних оби́телей на нас, вонми́ воздыха́нием на́шим серде́чным и помози́ нам, недосто́йным и смире́нным. Моли́ся, святи́телю ми́лостивый, да рече́т Он мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющия сердца́ к Нему́. Да́руй нам, о́тче наш, любве́ твоея́ ко Святе́й Ма́тери на́шей Це́ркви Христо́вой, укрепи́ ны, разсла́бленныя ду́хом, оте́ческия преда́ния храни́ти, и о мимоше́дших напа́стех па́мять спаси́тельную име́ти, и всегда́ благода́рственная Благоде́телю Бо́гу воспева́ти научи́. Предста́тельством твои́м у Престо́ла Го́спода сил испроси́ Це́ркви Христо́вой от ересе́й и раско́лов огражде́ние, к честны́м моще́м твои́м притека́ющим и чту́щим святу́ю па́мять твою́ исполне́ние благи́х их проше́ний да́ти и всем христиа́ном вся ко вре́менней и ве́чной жи́зни потре́бная дарова́ти, да прославля́ется о тебе́ Пречестно́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.