Шрифт

Тропарион / Святые на М

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: М

Преподобному Макарию Желтоводскому, Унженскому

Тропарь, глас 5:

Днесь град твой Га́лич тобо́ю хва́лится,/ в конце́х бо его́ пресве́тло,/ я́ко ве́лие со́лнце, возсия́л еси́/ и чудесы́ твои́ми, преподо́бне Мака́рие, вся озари́л еси́./ И ны́не моли́ся Го́сподеви/ изба́витися душа́м на́шим от пре́лести вра́жия// и спасти́ся гра́ду твоему́ от пога́нскаго наи́тия.

Тропарь, глас 4:

Богому́дрый Желтово́дския оби́тели первозда́телю,/ Бо́гом поста́вленный мона́шескаго жития́ сто́лпе,/ благопи́санный досточу́днаго по́стничества о́бразе,/ Богозда́нный Ду́ха Свята́го сосу́де,/ златоза́рное Ру́сския земли́ свети́ло всесве́тлое,/ мо́лим тя, о́тче Мака́рие,// светоза́рною моли́тв твои́х луче́ю разреша́й мра́чных страсте́й на́ших о́блак.

Кондак, глас 2:

Вторы́й Моисе́й яви́лся еси́, преподо́бне:/ он бо жезло́м мо́ре раздели́,/ ты же стра́сти, я́ко Амали́ка, победи́л еси́/ и непрохо́дную пусты́ню немяте́жным умо́м проше́л еси́,/ в не́йже моли́твами твои́ми ве́лие чу́до сотвори́л еси́:/ гла́дныя лю́ди до изоби́лия прекорми́л еси́./ И ны́не моли́ся Го́сподеви/ пода́ти всем печа́льным утеше́ние,/ Мака́рие, о́тче приснопа́мятне,/ и́же Га́личестей стране́ и всей Росси́йстей земли́// похвала́ и утвержде́ние.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Мака́рие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва

О, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Мака́рие! Ве́руем, я́ко ты, предстоя́ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, ве́лие и́маши дерзнове́ние в моли́твах ко Всеми́лостивому Го́споду Бо́гу, И́же всегда́ послу́шает тебе́, ве́рнаго раба́ и уго́дника Своего́. Сего́ ра́ди с умиле́нием смире́нно припа́даем к тебе́, свя́тче Бо́жий, не премолчи́ о нас моли́тися ко Го́споду Бо́гу, в Тро́ице покланя́емому и сла́вимому, да ми́лостиво призре́в на ны, не попу́стит нам поги́бнути во гресе́х на́ших, но да возста́вит нас па́дших, да пода́ст исправле́ние зло́му и окая́нному на́шему житию́, от гряду́щих грехопаде́ний восхища́я, и да про́сит нам вся, ели́ка са́ми собо́ю или́ чрез други́х кого́ согреши́хом мы́слию, сло́вом и де́лом, от рожде́ния до сего́ часа́. Ты подви́жниче доброде́телей, о́тче наш Мака́рие, ве́си не́мощь естества́ на́шего и тя́жесть и скорбь време́н настоя́щих, моли́ у́бо вы́ну Го́спода Бо́га, да николи́же нас оставля́ет Его́ неизрече́нное милосе́рдие, но да храни́т нас от мирски́х искуше́ний, от диа́вольских сете́й и от плотски́х по́хотей, да прии́мем от Го́спода Бо́га тобо́ю и вся потре́бная к жи́зни вре́менней, освобожде́ние от бед и напа́стей, а среди́ их неосла́бное терпе́ние до конца́. Испроси́ нам у Го́спода Бо́га в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш и невозбра́нно преити́ от земли́ на Не́бо, мыта́рств ты же и бесо́в возду́шных и ве́чныя му́ки изба́витися и сподо́битися Ца́рства Небе́снаго, с тобо́ю и со все́ми святы́ми, угоди́вшими Го́споду Бо́гу и Спаси́телю на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.