Шрифт

Тропарион / Святые на Л

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Л

Преподобномученику Лукиану, пресвитеру Антиохийскому

Тропарь, глас 4:

Воздержа́нием по́стничества и муче́ния кро́вию/ ты, стяжа́в вене́ц неувяда́емый, священному́чениче Лукиа́не,/ Антиохи́йская похвало́,/ о нас моли́ Христа́ Бо́га,// творя́щих святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 2:

В поще́нии пе́рвее просия́вшаго,/ и во страда́нии второ́е светя́ща,/ вси, я́ко свети́ло пресветле́йшее,/ Лукиа́на пе́сньми сла́вно почти́м,// моля́щаго непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподобному́чениче Лукиа́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.