Шрифт

Тропарион / Святые на Л

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Л

Мученице Людмиле, княгине Чешской

Тропарь, глас 4:

Оста́вльша тьму идолослуже́ния/ и с гоpя́чей любо́вию пpия́в свет Пpавосла́вныя ве́pы Хpисто́вы,/ яви́ся ты, свята́я Людми́ло, я́ко звезда́ у́тpенняя,/ и све́том свя́тости твоея́// и́стинный день Богопочита́ния в Че́стей земли́ нача́в.

Кондак, глас 2:

Храм Твой всечестны́й,/ я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше вси ве́рнии,/ велегла́сно вопие́м ти,/ де́во му́ченице Людми́ло, великоимени́тая:// Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпица Христо́ва княги́не Людми́ло,/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ я́же за Христа́// претерпе́ла еси́.

Молитва

О, свята́я уго́днице Христо́ва, му́ченице княги́не Людми́ло, первоуго́днице Че́шския страны́ и сто́льнаго гра́да Пра́ги украше́ние, те́плая о на́с пред Бо́гом моли́твеннице! Се́ мы́, многогре́шнии, смире́нно припа́дающе, мо́лим тя́: не попусти́ на́м поги́бнути в ти́не грехо́в на́ших, но вознеси́ о на́с моле́ние ко Го́споду, да поми́лует на́с и да́рует на́м покая́ние. О, преблага́я ма́ти Людми́ло! Не забу́ди посеща́ти ча́д твои́х, а́ще бо и преста́вилася еси́ от на́с в небе́сныя оби́тели, вку́пе со вну́ком твои́м, святы́м му́чеником Вячесла́вом. Те́мже, свята́я прама́ти его́, испроси́ и на́м, гре́шным, Бо́жие благослове́ние на ча́да на́ша и на все́х на́с, да и мы́, многогре́шнии, возблагодари́м Го́спода за подая́ние Его́ благода́ти и ку́пно с тобо́ю да просла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ вели́кое заступле́ние о на́с во ве́ки веко́в. Ами́нь.