Шрифт

Тропарион / Святые на Л

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Л

Мученику Лонгину сотнику, иже при Кресте Господни

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Ло́нгин,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Ве́село возра́довася Це́рковь/ в па́мяти днесь приснопа́мятнаго страда́льца Ло́нгина, взыва́ющи:// Ты моя держа́ва, Христе́, и утвержде́ние.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Ло́нгине,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́// претерпе́л еси́.

Молитва:

О, святы́й му́чениче Ло́нгине! Пила́том повеле́но тебе́ бы́ло с воинами ста́ти на стра́же при кресте́ Го́спода Иису́са. Ты́ же, неду́говав очи́ма и исцеле́в от ка́пли кро́ви Го́спода, капнувшей тебе́ в о́чи, обре́л и духо́вное прозре́ние и, ви́дя чудеса́, при распя́тии Го́спода происходившие, и тру́с, и со́лнечное затмение, и ме́ртвых из гробо́в воскресе́ние, испове́дал я́вно Иису́са Христа́ Сыно́м Бо́жиим. И с кустоди́ею у гро́ба Госпо́дня находя́сь, и Воскресе́ние Христо́во в тре́пете зря́, сре́бренники, даваемые синедрионом за скрытие воскресе́ния, ты́ отве́рг и, Христа́ пропове́дав, во главу́ усе́чен бы́в. И по усечении главы́ вдове́ не́коей, очи́ма неду́говавшей, во сне́ явившись, и е́й, обретшей честну́ю главу́ твою́, прозре́ние дарова́л еси́. Мо́лим тя́, святы́й му́чениче Христо́в Ло́нгине, боля́щим очи́ма яви́ ско́рую по́мощь твою́ и исцели́ и́х, дабы́, освободившись от неду́га своего́, не захотели они́ ви́дети ничего́, распаляющаго сластолю́бие, но к созерца́нию духо́вной красоты́ устремились, сла́вя Бо́га. Ами́нь.