Шрифт

Тропарион / Святые на Л

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Л

Собору Липецких святых

Тропарь, глас 4:

Дне́сь ра́дуется све́тло Липецкая земля́, прославля́юще святы́я своя́, ве́рно Го́сподеви послужи́вшия и Це́рковь Ру́сскую украсившия: О, преди́внии сро́дницы на́ши, святи́телие, преподо́бнии, новому́ченицы и испове́дницы, в по́двизех и страда́ниих Бо́гу угоди́вши, и о́браз благоче́стия в житии́ на́м показа́вшии, Оте́чество на́ше соблюди́те в ми́ре и благоде́нствии, и на пути́ земна́го стра́нствия на́шего те́плии засту́пницы и споспе́шницы бу́дите, посреди́ искуше́ний же и бе́д к ве́чному Оте́честву на́с приводя́щии.

Кондак, глас 3:

Ны́не явля́ет Це́рковь Ру́сская Собо́р святы́х земли́ Липецкия, престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы предстоя́щих, и о спасе́нии на́шем при́сно ходатайствующих, и́мже и мы́ благода́рственная пе́ния прино́сим и согла́сно вопие́м: ра́дуйтеся, преди́внии чудотво́рцы, и те́плии о на́с пред Бо́гом моли́твенницы.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́и в земли́ Ли́пецтей и Еле́цтей просиявшии,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва

О, пресла́вный Собо́ре святы́х, в земли́ Ли́пецтей и Еле́цтей просиявших! О, святии сродницы наши, иже от лет древних даже до днесь семя слова Божия в земли нашей трудолюбно возде́лали есте! Не от гробо́в ва́ших ны́не ва́с призыва́ем, не от пу́стынь казахста́нских и беломо́рских, не от ины́х преде́л, иде́же тече́ние земно́е сконча́сте, но от Го́рняго Иерусали́ма, иде́же ку́пно дне́сь торжеству́ете, и Тро́ице Святе́й предстоя́ще, от на́с ду́хом не отлуча́етеся. Ве́мы бо, ве́мы, я́ко любы́ ва́ша николи́же преста́нет. Сего́ ра́ди дерза́юще мо́лим: бу́дите на́м наста́вницы ко спасе́нию, испроси́те у Всеще́драго Бо́га на́шего вся́к да́р, коему́ждо благопотре́бен. Наипа́че же да́р смире́ния и любве́, да те́м Христо́ви присво́имся, и дру́г дру́гу служа́ще, братолю́бием соедини́мся, и сродства́ ва́шего свята́го не лиши́мся в се́м ве́це и в бу́дущем, воспева́юще Отца́, Сы́на и Ду́ха Свята́го. Ами́нь.