Шрифт

Тропарион / Святые на Л

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Л

Священномученику Лаврентию Римскому, архидиакону

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Лавре́нтий/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего,/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Огне́м Боже́ственным распали́в се́рдце твое́,/ огнь страсте́й до конца́ испепели́л еси́,/ страда́льцев утвержде́ние, Богоно́се му́чениче Лавре́нтие,/ и в страда́ниих вопия́л еси́ ве́рно:// ничто́же мя разлучи́т любве́ Христо́вы.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче архидиа́коне Лавре́нтие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва

О, пресвяты́й и преди́вный страстоте́рпче Христо́в, архидиа́коне Лавре́нтие! Восхваля́юще ве́ру и страда́ния твоя́, почита́ем побе́ду и венцено́сное прохожде́ние твое́ горя́щее у́глие от тьмы ве́ка сего́ ко све́ту невече́рнему Престо́ла Вели́чествия Бо́жия. Тем же у́бо мо́лим тя: я́коже дре́вле притека́вшия с ве́рою к покро́ву твоему́ чудесы́ твои́ми утверди́л еси́, та́ко да прии́меши и нас под покро́в твой, и в боле́зни и в печа́лех на́ших засту́пник нам да бу́деши и я́коже от слепоты́ теле́сных оче́с Крискентиа́на преложе́нием рук исцели́л еси́, та́ко да исцели́ши предста́тельством твои́м у Престо́ла Бо́жия и на́шу душе́вную слепоту́. При́зри на разслабле́ние на́ше теле́сное и душе́вное, и укрепи́ нас бо́дренностию проти́ву враг на́ших ви́димых и неви́димых, удруча́ющих нас напа́стьми, да твое́ю по́мощию путь маловре́менныя жи́зни сея́ преше́дше, непобежде́ни от бед и скорбе́й и вся́каго лю́таго обстоя́ния, дости́гнем непресту́пныя сла́вы вели́чествия Бо́жия, иде́же предстоя́, мо́лишися со дерзнове́нием за лю́ди прибега́ющия с ве́рою к тебе́ и воспева́ющия ди́внаго во святы́х Бо́га Изра́илева во ве́ки веко́в. Ами́нь.