Шрифт

Тропарион / Святые на Л

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Л

Блаженному Лаврентию Калужскому, Христа ради юродивому

Тропарь, глас 4:

Просвети́вся боже́ственною благода́тию, Богому́дре,/ и весь ра́зум и се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́/ к Зижди́телю неукло́нно возложи́в,/ целому́дрием и мно́гим терпе́нием во вре́менней жи́зни тече́ние до́бре сконча́л еси́/ и ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну./ Те́мже и по сме́рти яви́ся све́тлость жития́ твоего́,/ источа́еши бо чудесе́м исто́чник неисчерпа́емый/ ве́рою притека́ющим ко свято́му твоему́ гро́бу, Лавре́нтие всеблаже́нне,// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Избра́нному и ди́вному в пра́ведницех,/ и́же у́бо от Христа́ дар чуде́с прии́мшему,/ похва́льныя ны́не принесе́м глаго́лы,/ но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ Ю́же моли́ изба́витися от бед рабо́м твои́м, да зове́м ти:// ра́дуйся, Богому́дре Лавре́нтие.

Величание

Велича́ем тя,/ блаже́нне уго́дниче Бо́жий Лавре́нтие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва

О, святы́й и Богопросла́вленный пра́ведниче и чудотво́рче Лавре́нтие, ско́рый помо́щниче и усе́рдный засту́пниче всех с ве́рою и любо́вию моли́твенно к тебе́ прибега́ющих! Се и мы, смире́ннии и гре́шнии, обремене́нии и́гом тя́жким мно́гих беззако́ний на́ших, во умиле́нии глубо́цем к тебе́ прибега́ем и, припа́дающе к многоцеле́бней ра́це святы́х моще́й твои́х, мо́лим и про́сим тя: помоли́ся за нас ко Го́споду Бо́гу, да не погуби́т нас со беззако́нии на́шими, но обрати́т нас на стезю́ покая́ния и спасе́ния. Ве́мы бо, ве́мы, я́ко мно́го мо́жет пред Ним моли́тва пра́веднаго. Тебе́ же, вои́стинну пра́ведника су́ща, на умоле́ние к Нему́ предлага́ем со упова́нием кре́пким, я́ко твоего́ ра́ди Небе́снаго предста́тельства пред Ним и мы, недосто́йнии, поми́ловани бу́дем. Испроси́ нам у Созда́теля на́шего вели́кия и бога́тыя да́ры бла́гости Его́: земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, дожди́ благовре́менны, мир во днех на́ших, благоче́стия умноже́ние, боля́щим здра́вие, скорбя́щим утеше́ние, уныва́ющим ободре́ние, сиро́тствующим призре́ние, убо́гим снабде́ние, подвиза́ющимся преуспе́яние, умира́ющим благу́ю христиа́нскую кончи́ну и всем правове́рующим ве́чное спасе́ние. Страну́ на́шу сохрани́ святы́ми моли́твами твои́ми в благоде́нствии невреди́му от вся́каго зла, град же твой и святу́ю оби́тель твою́ соблюди́ в ми́ре и благоустрое́нии, я́ко страж и храни́тель их неотсту́пный. Ей, уго́дниче Бо́жий! Не посрами́ упова́ния на́шего, но яви́ нам свято́е твое́ заступле́ние, да велича́ем тя немо́лчно, я́ко вели́каго предста́теля на́шего, и прославля́ем неизрече́нное человеколю́бие ди́внаго во святы́х Свои́х Триеди́наго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.