Шрифт

Тропарион / Святые на Л

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Л

Священномученику Лаврентию (Князеву), епископу Балахинскому

Тропарь, глас 4:

Святи́тельства благода́тию украше́нный, ни на еди́н же де́нь оста́вите па́ству свою́ восхоте́л еси́, ю́же вручи́ тебе́ Пастыренача́льник Христо́с, Ему́же до у́з темни́чных и сме́рти, взе́м кре́ст, после́довал еси́, венце́м му́ченическим на небесе́х венча́лся еси́, священному́чениче Лавре́нтие о́тче на́ш, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

В годи́ну тру́дную и ско́рбную кре́ст сво́й не оставля́я нес, его́же вручи́ тебе́ Пастыренача́льник Христо́с, Ему́же до темни́цы и сме́рти после́довал еси́, венце́м му́ченическим на небесе́х венча́лся еси́, Священному́чениче Лавре́нтие о́тче на́ш, моли́ся Пресвято́й Тро́ице па́ству Нижегородскую в правове́рии соблюсти́ и оби́тель твою́ Пече́рскую сохрани́ти да́же до сконча́ния ве́ка.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Лавре́нтие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

Му́чениче святы́й, епи́скопе Лавре́нтие! Мо́лим тя́ мы́, недосто́йнии ча́да твои́, на гре́шней и многострада́льней земле́ Росси́йской пребыва́ющия, на ко́ей и ты́ страда́ния и муче́ния претерпе́л еси́ ра́ди Христа́ Бо́га на́шего! Спаси́ души́ на́ша, утверди́ души́ на́ша во спаси́тельных дела́х. Моли́ Го́спода Бо́га на́шего удали́ти от на́с искуше́ния ми́ра сего́ гре́шнаго, моли́ Его́ дарова́ти на́м си́лы и обстоя́ния для исполне́ния за́поведей Его́ и повеле́ний! Мо́лим тя́, святы́й му́чениче Лавре́нтие, по́мощи во спасе́нии ду́ш и теле́с на́ших, сро́дников на́ших и все́х христиа́н Росси́йских.