Шрифт

Тропарион / Святые на К

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: К

Преподобной Ксении Миласской

Тропарь, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и, де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Ксе́ние, дух твой.

Кондак, глас 2:

Твою́ страннонра́вную, Ксе́ние, па́мять соверша́юще,/ любо́вию почита́ющии тя, пое́м Христа́,/ во всех тебе́ подаю́щаго кре́пость исцеле́ний,// Ему́же всегда́ моли́ся о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти Ксе́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.