Шрифт

Тропарион / Святые на К

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: К

Собору Костромских святых

Тропарь, глас 4:

Днесь град Кострома́ вельми́ ва́ми хва́лится:/ в преде́лех бо земли́ Костромски́я,/ я́ко зве́зды светоза́рныя, возсия́вше,/ чудесы́ свои́ми вся озари́ли есте́/ и ны́не мо́литеся ко Го́споду, отцы́ преблаже́ннии, Генна́дие, Паи́сие, Авраа́мие,/ Иа́кове, Мака́рие и Пахо́мие, со ине́ми мно́гими на́шего кра́я Небе́сными покрови́телями/ за град Кострому́ и всяк град, и страну́, и лю́ди,/ ве́рою и любо́вию вас почита́ющия,// и о спасе́нии душ на́ших.

Кондак, глас 8:

Костромска́го кра́я благоче́стия подви́жники и за гра́ды и ве́си страны́ Росси́йския те́плыя предста́тели яви́стеся,/ отцы́ преблаже́ннии, Христа́ Бо́га моли́те о нас,/ свяще́нный ваш собо́р почита́ющих/ и с любо́вию вопию́щих:// ра́дуйтеся, отцы́ преди́внии, Костромска́го кра́я и всея́ Росси́и похвало́ и утвержде́ние.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бне о́тче наш Генна́дие/ и всех святы́х отце́в собо́р, Костромска́го кра́я покрови́телей,/ вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.