Шрифт

Тропарион / Святые на К

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: К

Священномученику Косме Петриченко

Тропари, глас 5:

Космо́ пресла́вне, священному́чениче Христо́в,/ в годи́ну гоне́ния креста́ па́стырскаго не уклони́выйся/ ниже́ свяще́ннаго служе́ния своего́ отве́ргшийся,/ в узи́лище и на суди́щи безбо́жничестем/ тве́рдым во испове́дании Христо́ве пребы́л еси́,/ ны́не же на Небесе́х венце́м му́ченичества укра́шенный,/ моли́ Христа́ Пастыренача́льника// поми́ловатися душа́м на́шим.

Кондак, глас 6:

Воспои́м ны́не свята́го пресви́тера Косму́,/ и́же в земли́ Сара́товстей явле́ннаго но́ваго Небе́снаго свети́льника,/ ве́рных ду́ши неле́ностно упа́сшаго/ егда́ во́лцы хи́щнии тща́хуся расхи́тити я́./ Те́мже и Христо́с его́ в оби́тели ра́йския всели́/ я́ко пресла́вна священному́ченика,// и хода́тая о душа́х на́ших.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Космо́,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, ди́вный во страда́льцех священному́чениче Космо́, Це́ркви Росси́йския пречу́дное украше́ние и земли́ Сара́товския ве́лие удобре́ние! Ве́лии по́двизи и труды́ твои́, я́же за правове́рие и за Це́рковь Бо́жию положи́л еси́. Ты́, возжела́в вы́шних, оста́вил еси́ земну́ю сла́ву, и му́чеником дре́вним ревну́я, до́блественно противуста́л еси́ я́рости власте́й нечести́вых и преще́нию зломышле́нных клевре́т ея́. Ты́, прие́м непра́ведное осужде́ние и ка́знь лю́тую, восприя́л еси́ вене́ц му́ченичества, кро́вными ка́плями я́ко многоце́нным ка́мением испещре́нный, и ны́не во Ца́рствии Небе́снем Престо́лу все́х Влады́ки с ли́ком новому́чеников и испове́дников Росси́йских предстои́ши. Сего́ ра́ди мы́ гре́шнии тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: о, дру́же Христо́в, изба́ви на́с моли́твами твои́ми от вся́каго бесо́вскаго обстоя́ния, спаси́ на́с немощны́х от у́ст па́губнаго зми́я, и́щущаго пожре́ти на́с и свести́ ко а́ду живо́т на́ш. Исто́ргни на́с от лю́тых страсте́й и вся́кия напа́сти, гре́х ра́ди на́ших находя́щия. Пода́ждь душа́м на́шим утеше́ние, всади́ в сердца́ на́ша стра́х Суда́ Бо́жия, наипа́че же укрепи́ в на́с ве́ру Правосла́вную, в не́йже до конца́ земна́го жития́ на́шего тве́рдо пребыва́ти без поро́ка сподо́би и твоея́ Христу́ ве́рности подража́тели на́с бы́ти научи́. А́ще же терпели́во кре́ст искуше́ний и злострада́ний понести́ не возмо́жем, оба́че и тогда́ не лиши́ на́с ми́лостивыя твоея́ по́мощи, страстоте́рпче вели́кий, но свобо́ду и осла́бу на́м у Го́спода испроси́. Огради́ всеси́льным твои́м предста́тельством к Бо́гу, уго́дниче Христо́в и страстоте́рпче вели́кий, о́тче Космо́, страну́ на́шу Росси́йскую, гра́д се́й и вся́ гра́ды и ве́си от гла́да, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни и от вся́каго зла́, и все́м с ве́рою и любо́вию притека́ющим к тебе́ испроси́ у Го́спода Бо́га грехо́в проще́ние, телеси́ здра́вие, неду́гов проще́ние, от ско́рбных обстоя́ний свобожде́ние, да нече́стия и мирски́х по́хотей отбе́гше, Бо́гови же благоугоди́вше, спасе́ние улучи́ти сподо́бимся и с тобо́ю ку́пно в невече́рнем све́те воспое́м Неразде́льную и Единосу́щную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.