Шрифт

Тропарион / Святые на К

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: К

Апостолу от 70-ти Кодрату, епископу Афинскому и Магнезийскому

Тропарь, глас 3:

Апо́столе святы́й Кодра́те,/ моли́ ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́ко священнонача́льника че́стна и страда́льца тверде́йша,/ вселе́нная прино́сит Тебе́, Го́споди, Кодра́та апо́стола/ и пе́сньми почита́ет честну́ю его́ па́мять,/ прося́щи всегда́ прегреше́ний оставле́ния// тем дарова́тися пою́щим его́, Благоутро́бне.

Величание

Велича́ем тя,/ апо́столе Христо́в Кодра́те,/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́, и́миже труди́лся еси́// во благове́сти Христо́ве.