Шрифт

Тропарион / Святые на К

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: К

Священномученику Кириаку, архиепископу Иерусалимскому

Тропарь, глас 4:

Бла́гости научи́вся, и трезвя́ся во все́х,/ благо́ю со́вестию священноле́пно обо́лкся,/ поче́рпл еси́ от сосу́да избра́ннаго неизрече́нная/ и, ве́ру соблю́д, ра́вное тече́ние соверши́л еси́,/ священному́чениче Кириа́че,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Во святи́телех благоче́стно пожи́в,/ и муче́ния путь проше́д,/ и́дольския угаси́л еси́ же́ртвы,/ и побо́рник быв твоему́ ста́ду, богому́дре./ Те́мже тя почита́юще та́йно вопие́м ти:/ от бед изба́ви ны при́сно твои́ми мольба́ми,// о́тче наш Кириа́че.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Кириа́че,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.