Шрифт

Тропарион / Святые на И

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: И

Пророка Исаии

Тропарь, глас 2:

Проро́ка Твоего́ Иса́ии па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Проро́чества дарова́ние прие́м,/ пророкому́чениче, Иса́ие Богопропове́дниче,/ всем изъясни́л еси́ вочелове́чение Госпо́дне,/ возгласи́в велегла́сно конце́м:// се Де́ва во чре́ве прии́мет.

Величание

Велича́ем тя,/ проро́че Бо́жий Иса́ие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.