Шрифт

Тропарион / Святые на И

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: И

Священномученику Иринею, епископу Сирмийскому

Тропарь, глас 8:

Жи́знь твою́ целому́дренно соверши́л еси́, ничто́же на земли́ па́че Христа́ предпоче́т, ра́дуяся, вше́л еси́ на му́ченическое благосла́вие, проти́вяся мучи́теля повеле́нию, яви́лся еси́ венцено́сец свяще́нный, и́бо Христо́с возме́здие тебе́ дарова́ и всели́ тя в Ца́рство Небе́сное.

Кондак, глас 4:

Во святи́телех благоче́стно пожи́в и муче́ния путь проше́д, и́дольския угаси́л еси́ же́ртвы, и побо́рник быв твое́му ста́ду, богом́удре. Те́мже тя почита́юще, та́йно вопие́м ти: от бед изба́ви ны при́сно твои́ми мольба́ми, о́тче наш Иринее.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Иринее,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.