Шрифт

Тропарион / Святые на И

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: И

Священномученику Иосифу, митрополиту Астраханскому

Тропарь, глас 6:

По́двигом до́брым подвиза́вся,/ жизнь твою́ страда́ниями за пра́вду увенча́в,/ пресели́лся еси́ в Небе́сныя оби́тели,/ иде́же предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ моли́, святи́телю Ио́сифе,// гра́ду А́страхани и оте́честву на́шему в ми́ре спасти́ся.

Кондак, глас 2:

Я́ко звезда́ пресве́тлая,/ возсия́л еси́, святи́телю Ио́сифе, во А́страхани,/ иде́же роди́лся и воспита́лся еси́/ и за ве́рность Бо́гу и власте́м зако́нным му́ченическую смерть прия́л еси́./ Мы же, чту́ще страда́ния твоя́, зове́м ти:/ святи́телю Ио́сифе, от мяте́жников убие́нный,// моли́ Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Ио́сифе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, пресла́вный чудотво́рче, первопа́стырю святы́я Астраха́нския це́ркви, святи́телю о́тче Ио́сифе! К тебе́ припа́даем и мо́лимся мы, смире́ннии и гре́шнии, и я́ко отца́ чадолюби́ваго про́сим: всели́ в сердца́ на́ша любо́вь, е́юже к Бо́гу и бли́жним твои́м при жи́зни земне́й преиспо́лнен был еси́, я́ко и ду́шу твою́ положи́л еси́, му́ченически пострада́в. Научи́ нас, о́тче, подража́ти тебе́ ве́рно, Бо́га и бли́жних на́ших люби́ти и́скренне и за́поведи Госпо́дни соверша́ти непогреши́тельно, да бу́дем и мы с тобо́ю ча́да Бо́жия, не по и́мени то́кмо, но и сами́м де́лом и всем житие́м на́шим. При́зри благоутро́бно на вся́кую ду́шу христиа́нскую, ми́лости и по́мощи от тебе́ и́щущую. Бу́ди всем нам в боле́знех цели́тель, в ско́рбех уте́шитель, в печа́лех изба́витель, в беда́х помо́щник, в час сме́ртный покрови́тель, да по́мощию моли́тв твои́х святы́х сподо́бимся и мы гре́шнии спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рство Небе́сное унасле́довати. Ей, святи́телю Христо́в, не посрами́ упова́ния на́шего, е́же по Бо́зе и Пресвяте́й Богоро́дице на тя кре́пко возлага́ем, но яви́ нам многомо́щное заступле́ние, да хва́лим, сла́вим и велича́ем человеколю́бие ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.