Шрифт

Тропарион / Святые на И

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: И

Пророка Ионы

Тропарь, глас 2:

Проро́ка Твоего́ Ио́ны па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Проро́к ди́вен показа́ся,/ Бо́жие повеле́ние прие́м,/ во о́браз тридне́внаго Воскресе́ния/ в ки́те тридне́вен быв,/ неврежде́н от зве́ря изы́де/ и яви́ся све́тел пропове́дник Ниневи́и, вели́кому гра́ду./ Сего́ ра́ди тя ра́достно, Ио́но, почита́ем,// я́ко человеколю́бия Бо́жия провозве́стника.

Величание

Велича́ем тя,/ проро́че Бо́жий Ио́но,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.