Шрифт

Тропарион / Святые на И

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: И

Преподобномученику Иоасафу (Крымзину)

Тропарь, глас 4:

Многотру́дное и́ноческое житие́ измла́да избра́вый и благо́е и́го Христо́во возлюби́вый, преще́ния слу́г велиа́ровых му́жески презре́л еси́, ве́рность Влады́це все́х показу́я. Те́мже ны́не в невече́рнем све́те при́сно наслажда́ешися, к со́нму святы́х Бо́жиих сопричте́нный. Моли́ о на́с Бо́га, преподо́бне Иоаса́фе, о́тче на́ш.м

Кондак, глас 8:

Я́ко кри́н благоуха́нный, в вертогра́де святы́я великому́ченицы Екатери́ны процве́л еси́, о́тче сла́вный Иоаса́фе. Доброде́тельми мно́гими украси́лся еси́ и изше́л еси́ на по́двиг, сла́вя Христа́ Бо́га. Лю́тыя стра́сти претерпе́в и ве́лие дерзнове́ние пред Го́сподом стяжа́в, при́сно моли́ся о душа́х на́ших.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Иоаса́фе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.