Шрифт

Тропарион / Святые на И

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: И

Блаженному Иоанну Власатому, Ростовскому

Тропарь, глас 8:

Яви́лся еси́ во гра́де, я́ко в пусты́ни,/ в смиренному́дрии, чистоте́, и в труде́х, и по́двизех, и в терпе́нии мно́зе, преблаже́нне о́тче Иоа́нне,/ Взем бо крест Христо́в, после́дова Ему́/ и бе в моли́твах и псалмопе́нии день и нощь/ иноязы́чнаго рече́ния о спасе́нии всего́ ми́ра христиа́нскаго ро́да,/ и пресели́лся еси́ к Невече́рнему Све́ту./ Ны́не же ко гро́бу твоему́ ве́рни приходя́щии,/ моля́ся Го́сподеви, Богоро́дице и Предте́чи,/ прие́млют исцеле́ния моли́твами твои́ми./ Но при́сно за ны моли́ся, блаже́нне о́тче Иоа́нне,// спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь, глас 4:

Яви́лся еси́ во гра́де, я́ко в пусты́ни, /смиренному́дрием и чистото́ю/ и, взем крест Христо́в, после́дова Ему́/ в труде́х, и по́двизех, и в терпе́нии мно́зе, преблаже́нне о́тче Иоа́нне./ И ны́не моли́ о нас, соверша́ющих па́мять твою́/ и усе́рдно притека́ющих к ра́це моще́й твои́х,// изба́витися от бед и душа́м на́шим пода́ти ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8:

Христо́вою любо́вию уязви́ся, о́тче Иоа́нне блаже́нне,/ вы́шния красоты́ жела́я,/ земна́я же вся презре́ и нивочто́же вмени́/ и на земли́ а́нгельское житие́ препроводи́,/ в ве́чный поко́й дости́же, иде́же глас пра́зднующих,/ с ни́миже моли́ся за ны// и душа́м на́шим проще́ние и телесе́м исцеле́ния да́руй.

Величание

Велича́ем тя,/ блаже́нне о́тче Иоа́нне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, всесвяты́й уго́дниче Христо́в, Иоа́нне преблаже́нне! Услы́ши на́с, моля́щихся тебе́ и прибега́ющих под кро́в тво́й, яви́ на на́с (имена́) мно́гую твою́ ми́лость и исхода́тайствуй на́м от Всевы́шняго богоприя́тными твои́ми моли́твами вся́ поле́зная ко спасе́нию ду́ш и теле́с на́ших: сохрани́ прихо́д на́ш и лю́ди, живу́щия в не́м, от вся́каго озлобле́ния по́мощию твое́ю. Те́мже святу́ю твою́ па́мять чту́ще воспе́ти тебе́ дерза́ем сицева́я: ра́дуйся, христиа́н все́х те́плый к Бо́гу моле́бниче; ра́дуйся, прихо́ду на́шему похвало́ и утвержде́ние; и я́коже ны́не, та́ко и при кончи́не на́шей испроси́ у Христа́ Бо́га обрести́ на́м ве́лию ми́лость. Ами́нь.