Шрифт

Тропарион / Святые на И

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: И

Святителю Иоанну (Максимовичу), архиепископу Шанхайскому

Тропарь, глас 5:

Попече́ние твое́ о па́стве в стра́нствии ея́,/ се проо́браз и моли́тв твои́х, за мир весь при́сно возноси́мых./ Та́ко ве́руем, позна́вше любо́вь твою́,/ святи́телю и чудотво́рче Иоа́нне!/ Весь от Бо́га освяще́н священноде́йствием пречи́стых Та́ин,/ и́миже сам при́сно укрепля́ем, поспеша́л еси́ ко стра́ждущим, цели́телю отра́днейший.// Поспеши́ и ны́не в по́мощь нам всем се́рдцем чту́щим тя.

Кондак, глас 4:

Се́рдце твое́ объе́млет всех любо́вию/ моля́щих ти ся, Иоа́нне святи́телю,/ и помина́ющих по́двиг жития́ твоего́./ Безболе́зненно же ле́гкое преставле́ние твое́ бысть,// Одиги́трии Пречи́стыя ве́рный служи́телю.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Иоа́нне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О святи́телю о́тче наш Иоа́нне, па́стырю до́брый и тайнови́дче душ челове́ческих! Ны́не у Престо́ла Бо́жия за нас мо́лишися, я́коже и сам посме́ртне изре́кл еси́: «А́ще и умро́х, но жив есмь». Умоли́ всеще́драго Бо́га проще́ние нам во гресе́х дарова́ти, да бо́дренно воспря́нем, и Бо́гу возопие́м о дарова́нии нам ду́ха смире́ния, стра́ха Бо́жия и благоче́стия во вся́ческих путе́х жи́зни на́шея, я́ко ми́лостивый сиропита́тель и иску́сный наста́вник на земли́ быв, ны́не бу́ди нам путеводи́тель и в сму́тах церко́вных Христо́во вразумле́ние. Услы́ши стена́ние смяте́нных ю́ношей на́шего лихоле́тия, обурева́емых беснова́нием вселука́вым, и при́зри на уны́ние изнемога́ющих па́стырей от утесне́ния тлетво́рнаго ду́ха ми́ра сего́ и томя́щихся в нераде́нии пра́здном и ускори́ на моли́тву, сле́зно вопие́м ти, о те́плый моли́твенниче; посети́ нас си́рых, по всему́ лицу́ вселе́нныя разсе́янных и во оте́чествии су́щих, во тьме страсте́й блужда́ющих, но сла́бою любо́вию ко све́ту Христо́ву влеку́щихся и жду́щих твоего́ оте́ческаго наставле́ния, да благоче́стию навы́кнем и насле́дницы Ца́рствия Небе́снаго яви́мся, иде́же ты пребыва́еши со все́ми святы́ми, сла́вяще Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же честь и держа́ва, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.