Шрифт

Тропарион / Святые на И

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: И

Мученику Иоанну Казанскому

Тропарь, глас 2:

Страстоте́рпче святы́й Иоа́нне,/ блаже́нна земля́, напи́вшаяся кро́ве твоея́,/ Христа́ бо со дерзнове́нием пропове́дав,/ мно́гия му́ки от неве́рных ага́рян прия́л еси́,/ страда́ньми свои́ми проти́вных де́рзости низложи́в,/ Тро́ицы побо́рник яви́лся еси́,// Ю́же и моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Звезда́ светла́ среди́ неве́рных яви́лся еси́,/ многострада́льне Иоа́нне,/ заря́ми тво́ими Со́лнце – Христа́ возвеща́ющи,/ пре́лесть ага́рянскую посрами́л еси́/ и нам подае́ши свет,// моля́ непреста́нно Христа́ Бо́га о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Иоа́нне,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́// претерпе́л еси́.

Молитва

Ди́вный во страда́льцех, страстоте́рпче Госпо́день Иоа́нне! К тебе́, ско́рому помо́щнику и те́плому моли́твеннику, недосто́йнии, прибега́ем, смире́нное моле́ние принося́ще: не пре́зри ны, немощны́я, по вся дни и часы́ в беззако́ния впада́ющия. Ей, свя́тче Бо́жий, не оста́ви ны, твоея́ ми́лости прося́щия, ве́лие бо и́маши дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу на́шему, я́ко мно́ги му́ки и страда́ния за Него́ и главы́ усече́ние от неве́рных ага́рян прия́л еси́, и ны́не со А́нгелы Престо́лу Бо́жию предстоя́, умоли́ Го́спода Бо́га изба́вити ны от вся́кия ско́рби и боле́зни и вся́каго зла, наипа́че же от нахожде́ния врага́ те́мнаго, Це́ркве Правосла́вней благоде́нствие да́руй; град Каза́нь, в не́мже страда́ния прия́л еси́, и всю зе́млю Ру́сскую ми́ром огради́, от вся́каго зла́го обстоя́ния изба́ви и вся к животу́ вре́менному поле́зныя и ко спасе́нию ве́чному приводя́щия дарова́ти нам у Го́спода Бо́га на́шего испроси́, да моли́твами твои́ми христиа́нскую кончи́ну получи́ти вси сподо́бимся и ко́зней диа́вольских и му́ки ве́чныя изба́вльшеся, бесконе́чнаго блаже́ннаго Ца́рствия прича́стницы бу́дем, сла́вяще Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.