Шрифт

Тропарион / Святые на И

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: И

Святителю Иакову, епископу Ростовскому

Тропарь, глас 4:

Избра́н от ю́ности Бо́гови быв,/ святи́телю Иа́кове,/ сего́ ра́ди архиере́йства са́ном почте́н,/ упа́сл еси́ лю́ди, я́же тебе́ Бо́гом вруче́нныя,/ те́мже и по преставле́нии/ чуде́с дарова́ния от Бо́га прия́л еси́/ исцеля́ти разли́чныя недуги./ Моли́ о нас, соверша́юших честную па́мять твою́,// да тебе́ непреста́нно велича́ем.

Кондак, глас 8:

Я́ко архиере́ев сопресто́льник/ и святи́телем изря́дный побо́рник был еси́, святи́телю Иа́кове,/ непреста́нно сохраня́й оте́чество твое́, град же и лю́ди,/ тебе́ ве́рою почита́ющия и честны́м моще́м твои́м покланя́ющияся,// да велегла́сно тебе́ вопие́м:/ ра́дуйся, Иа́кове Богому́дре.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Иа́кове,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, пречу́дне и преблаже́нне о́тче, святи́телю Христо́в Иа́кове! С ве́рою и любо́вию к тебе́ припа́дающе, мо́лим тя: огради́ нас святы́ми твои́ми моли́твами от вся́кия беды́, ско́рби и боле́зни, и от вся́каго пра́ведно дви́жимаго на нас гне́ва Бо́жия. Испроси́ нам ти́хое и безмяте́жное житие́, во вся́ком благоче́стии и чистоте́, и помози́ нам спасе́ние улучи́ти и Ца́рствия Небе́снаго дости́гнути. Ей, уго́дниче Бо́жий и засту́пниче наш! Не пре́зри усе́рднаго моле́ния сего́ на́шего, но при́зри на ны ми́лостивно и умоли́ о нас всеще́драго Человеколю́бца Бо́га, да не поги́бнем лю́те в беззако́ниих на́ших, но да сподо́бимся с тобо́ю и все́ми святы́ми сла́вити и воспева́ти всесвято́е и́мя Его́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.