Шрифт

Тропарион / Святые на И

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: И

Преподобному Иакову Железноборовскому

Тропарь, глас 4:

Небе́снаго жела́я,/ земна́я возненави́дел еси́/ и, взем крест свой, после́довал еси́ Христу́/ и от Него́ прие́м дарова́ния чуде́с,/ исцеля́ти неду́жныя;/ но, я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ испроси́ правосла́вным христиа́ном здра́вие и спасе́ние,/ на враги́ же побе́ду/ и не забу́ди, посеща́я чад свои́х,/ припа́дающих к цельбоно́сному гро́бу твоему́,// Иа́кове, преподо́бне о́тче наш.

Кондак, глас 8:

Серде́чная о́чи, досточу́дне, ко Го́споду впери́в/ и теле́сныя стра́сти из ко́рене исторга́я,/ неболе́зненную жизнь в боле́знех восприя́л еси́, преподо́бне,/ боле́знем же лю́тым дае́ши исцеле́ние прося́щим с ве́рою у тебе́,/ те́мже мо́лим тя, досточу́дне,/ исцели́ на́ша боле́зни душе́вныя и теле́сныя, да зове́м ти:// ра́дуйся, Иа́кове Богому́дре, о́тче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Иа́кове,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва:

О, преподо́бне и Богому́дре о́тче наш Иа́кове! Ве́мы, я́ко с ли́ки А́нгельскими и все́ми святы́ми предстои́ши при́сно Престо́лу Го́спода Вседержи́теля и ве́лие и́маши к Нему́ дерзнове́ние моли́тися о всех, с ве́рою и умиле́нными слеза́ми в по́мощь тя призыва́ющих. Не премолчи́ у́бо, вопия́ за ны, недосто́йныя, ко Го́споду Бо́гу, да отврати́т гнев Свой, пра́ведно за беззако́ния на́ша на ны дви́жимый, и да изба́вимся от вся́ких скорбе́й, бед же и напа́стей и злых обстоя́ний и благоче́стно поживе́м в ны́нешнем ве́це, ходя́ще в за́поведех и оправда́ниих Госпо́дних непоро́чно. О, преблаже́нне и боголюбе́зне о́тче наш Иа́кове! Умоли́ Го́спода, да не оскуде́ют в стране́ на́шей и́стинные ревни́тели и́ноческаго жития́ и подража́тели свято́му и богоуго́дному житию́ твоему́; сохрани́ предста́тельством твои́м к Бо́гу страну́ на́шу от огня́, гла́да, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и от вся́каго зла и всем с ве́рою и любо́вию притека́ющим к тебе́ испроси́ у Го́спода Бо́га грехо́в проще́ние, телесе́м здра́вие, исправле́ние грехо́внаго жития́ и ве́чное спасе́ние, да с тобо́ю и все́ми святы́ми сподо́бимся прославля́ти в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.