Шрифт

Тропарион / Господу Богу

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Господу Богу:

Пеpед начатком всякаго добpаго дела

Тропарь, глас 2:

Тво́pче и Созда́телю вся́ческих, Бо́же,/ дела́ pук на́ших, к сла́ве Твое́й начина́емая,/ Твои́м благослове́нием спе́шно испpа́ви,/ и нас от вся́каго зла изба́ви,// я́ко Еди́н всеси́лен и Человеколю́бец.

Кондак, глас 6:

Ско́рый в заступле́ние и кре́пкий в по́мощь,/ предста́ни благода́тию си́лы Твоея́ ны́не/ и, благослови́в, укрепи́,/ и в соверше́ние наме́рения блага́го де́ла рабо́в Твои́х произведи́;/ вся бо, ели́ка хо́щеши,// я́ко Всеси́льный Бог, твори́ти мо́жеши.

Молитва

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Единоро́дный Безнача́льнаго Отца́! Ты ре́кл еси́ пречи́стыми Твои́ми усты́: я́ко без Мене́ не мо́жете твори́ти ничесо́же. Го́споди мой, Го́споди, ве́рою объе́м в души́ мое́й и се́рдце Тобо́ю рече́нная, припа́даю Твое́й бла́гости: помози́ ми, гре́шному, сие́ де́ло, мно́ю начина́емо, о Тебе́ Саме́м соверши́ти, во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.