Шрифт

Тропарион / Господу Богу

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Господу Богу:

Нерукотворному Образу Господа нашего Иисуса Христа

Тропарь, глас 2:

Пречи́стому Твоему́ о́бразу покланя́емся, Благи́й,/ прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же:/ во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест,/ да изба́виши я́же созда́л еси́ от рабо́ты вра́жия./ Тем благода́рственно вопие́м Ти:/ ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш,// прише́дый спасти́ мир.

Кондак, глас 2:

Неизрече́ннаго и Боже́ственнаго Твоего́ к челове́ком смотре́ния,/ неопи́санное Сло́во О́тчее,/ и о́браз непи́санный, и богопи́санный победи́телен,/ ве́дуще нело́жнаго Твоего́ воплоще́ния,// почита́ем, того́ лобыза́юще.

Молитва:

О, Преблаги́й Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш! Ты иногда́ челове́ческаго о́браза Твое́ лице́ пресвято́е омы́в водо́ю и оте́р убру́сом, чуде́сне о́ное на том же убру́се изобрази́ти и Еде́сскому кня́зю Авга́рю во исцеле́ние неду́га его́ посла́ти благоволи́л еси́: се и мы ны́не, гре́шнии раби́ Твои́, одержи́мии душе́вными и теле́сными неду́ги на́шими, лица́ Твоего́, Го́споди, и́щем и с Дави́дом во смире́нии душ на́ших зове́м: не отврати́ лица́ Твоего́ от нас, и уклони́ся гне́вом от рабо́в Твои́х: помо́щник нам бу́ди, не отри́ни нас и не оста́ви нас. О, всеми́лостивый Го́споди, Спаси́телю наш! Изобрази́ Сам Себе́ в душа́х на́ших, да, во святы́не и пра́вде жи́тельствующе, бу́дем сы́нове Твои́ и насле́дницы ца́рствия Твоего́, и та́ко Тебе́, преми́лостиваго Бо́га на́шего, ку́пно со безнача́льным Отце́м Твои́м и Пресвяты́м Ду́хом, сла́вити не преста́нем во ве́ки. Ами́нь.