Шрифт

Тропарион / Господу Богу

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Господу Богу:

В день нового года. Индикту - Новолетию

Тропарь, глас 2:

Всея́ тва́ри Соде́телю,/ времена́ и ле́та во Свое́й вла́сти положи́вый,/ благослови́ вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, Го́споди,/ сохраня́я в ми́ре лю́ди и град Твой// моли́твами Богоро́дицы и спаси́ ны.

Кондак, глас 2:

В Вы́шних живы́й, Христе́ Царю́,/ всех ви́димых и неви́димых Тво́рче и Зижди́телю,/ И́же дни и но́щи, времена́ и ле́та сотвори́вый,/ благослови́ ны́не вене́ц ле́та,/ соблюди́ и сохрани́ в ми́ре град и лю́ди Твоя́,// Многоми́лостиве.

Молитва:

Влады́ко Го́споди Бо́же на́ш, Исто́чниче жи́зни и безсме́ртия, всея́ тва́ри ви́димыя и неви́димыя Содетелю, времена́ и лета во Свое́й вла́сти положи́вый, и управля́яй вся́ческая прему́дрым и всеблаги́м Твои́м про́мыслом. Благодари́м о щедро́тах Твои́х, я́же удиви́л еси́ на на́с в мимоше́дшее вре́мя живота́ на́шего, мо́лим Тя́, всеще́дрый Го́споди, благослови́ вене́ц наступа́ющаго лета, Твое́ю бла́гостию! Сохрани́ и умно́жи дни́ живота́ нашего в непоколеби́мом здра́вии, и во всех добродетелех преуспеяние да́руй! Пода́ждь свы́ше блага́я Твоя́ и всем лю́дем Твои́м, здра́вие же, спасе́ние и во все́м благо́е поспеше́ние; Це́рковь Твою́ святу́ю, гра́д се́й и вся́ гра́ды и страны́ от вся́каго зла́го обстоя́ния изба́ви, ми́р и безмяте́жие тем да́руй! Тебе безнача́льному Отцу́ со единоро́дным Твои́м Сы́ном, всесвяты́м и животворя́щим Твои́м Ду́хом во еди́ном существе сла́вимому Бо́гу, всегда́ благодаре́ние приноси́ти, и пресвято́е и́мя Твое́ воспева́ти да сподо́биши. Сла́ва Тебе Бо́гу, благода́телю на́шему во веки веко́в. Ами́нь.