Шрифт

Тропарион / Святые на Г

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Г

Святителю Григорию Чудотворцу, епископу Неокесарийскому

Тропари, глас 8:

В моли́твах бо́дрствуя, чуде́с де́ланьми претерпева́я,/ тезоиме́ние стяжа́л еси́ исправле́ния,/ но моли́ся Христу́ Бо́гу, о́тче Григо́рие,/ просвети́ти ду́ши на́ша,// да не когда́ у́снем в смерть.

Кондак, глас 2:

Чуде́с мно́гих прие́м де́йство,/ зна́меньми ужа́сными де́моны устраши́л еси́,/ и неду́ги отгна́л еси́ челове́ческия, всему́дре Григо́рие:/ чудотво́рец же имену́ешися,// зва́ние от дел прие́м.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Григо́рие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Григо́рие! Предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́том единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со а́нгелы возглаша́я песнь трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ся па́ствы Христо́вы лю́дем, помози́ во бране́х оте́честву на́шему, и покори́ вся проти́вныя нам враги́, ми́рное и безмяте́жное жи́тельство на́ше устро́й: благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́: архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́: мона́шествующия к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́: град сей и вся гра́ды на́ши и страны́ до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ нам умоли́: мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны, и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, плене́нныя возврати́, немощству́ющия исцели́, и везде́ те́пле призыва́ющия тя и с ве́рою притека́ющия к тебе́ и усе́рдно припа́дающия и моля́щияся тебе́ от вся́ких напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́. Моли́ о нас всеще́драго и человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день стра́шнаго прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас, и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.