Шрифт

Тропарион / Святые на Г

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Г

Священномученику Григорию V, патриарху Константинопольскому

Тропарь, глас 8:

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ укрепи́вый Боже́ственнаго патриа́рха,/ низпосла́вый тому́ свы́ше Свою́ благода́ть,/ и́мже и нас свободи́л еси́ от рабо́ты вра́жия,// Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 7:

Святи́телю и му́чениче Григо́рие,/ за лю́ди твоя́ ду́шу положи́вый/ и в светоно́сный день Христо́ва Воскресе́ния пострада́вый,/ моли́ся Страда́вшему за ны и Воскре́сшему/ Це́рковь Правосла́вную незы́блему всегда́ храни́ти,/ па́стве же твое́й и Ру́сстей земле́, святы́я мо́щи твоя́ с любо́вию ле́та мно́га храни́вшей,// дарова́ти мир и ве́лию ми́лость.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Григо́рие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.