Шрифт

Тропарион / Святые на Г

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Г

Святителю Григорию Богослову

Тропарь, глас 1:

Па́стырская свире́ль богосло́вия твоего́/ ри́торов победи́ трубы́,/ я́коже бо глубины́ ду́ха изыска́вшу,/ и добро́ты веща́ния приложи́шася тебе́./ Но моли́ Христа́ Бо́га, о́тче Григо́рие,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Богосло́вным язы́ком твои́м сплете́ния ри́торская разруши́вый, сла́вне,/ Правосла́вия оде́ждею, свы́ше истка́нною, Це́рковь украси́л еси́,/ ю́же и нося́щи, с на́ми зове́т твои́ми ча́ды:// ра́дуйся, о́тче, богосло́вия у́ме кра́йнейший.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Григо́рие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва святителю Григорию Богослову

О, вели́кий и пресла́вный святи́телю Христо́в, всея́ Вселе́нския Це́ркве учи́телю богому́дрый, Правосла́вия тве́рдый испове́дниче и побо́рниче, преблаже́нне о́тче Григо́рие! При́зри от высо́т небе́сных на на́с, смире́нно к тебе́ припа́дающих, и умоли́ Го́спода Вседержи́теля, Его́же ве́рный на земли́ служи́тель бы́л еси́, да да́рует на́м ве́ры пра́выя тве́рдое и неизме́нное сохране́ние, Це́ркви Святе́й послуша́ние, жития́ на́шего исправле́ние, и во все́х ну́ждах, ско́рбех и искуше́ниих ско́рое поможе́ние, терпе́ние же и укрепле́ние. Пода́ждь на́м твое́ свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́емии, сие́ но́вое ле́то, и во вся́ дни́ богоуго́дно, в ми́ре и покая́нии, поживе́м, и во Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу воспева́ти и сла́вити, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.