Шрифт

Тропарион / Святые на Г

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Г

12-ти грекам, строителям соборной Успенской церкви

Тропарь, глас 3:

Преблаже́ннии и Богоно́снии отцы́ на́ши,/ двоенадеся́тице честна́я,/ устрое́нию вели́кия це́ркве Ки́ево-Пече́рския послужи́вшии/ и равноа́нгельным житие́м Бо́гу угоди́вшии/ и Того́ ра́ди дерзнове́ние ве́лие у Него́ стяжа́вшии,/ мо́лим ва́с приле́жно,// испроси́те душа́м на́шим очище́ние и ве́лию и бога́тую ми́лость.

Кондак, глас 4:

Бога́тство благода́ти и сыноположе́ния стяжа́вше/ мно́гими по́двиги и доброде́тельми,/ и́хже ра́ди Христо́с всели́ ду́ши ва́ша в Небе́сная селе́ния Своя́,/ дарова́в благода́ть нетле́ния и чуде́с моще́м ва́шим./ Сего́ ра́ди вопие́м ва́м:/ ра́дуйтеся, двоенадеся́тице честна́я/ вели́кия це́ркве Пече́рския зда́телие// и лико́в и́ноческих похвало́ и утвержде́ние.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бные отцы́,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов// и собесе́дницы А́нгелов.