Шрифт

Тропарион / Святые на Г

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Г

Священноисповеднику Георгию Коссову

Тропарь, глас 6:

Па́стырю до́брый Бо́га в се́рдце смире́нием стяжа́вый/ Орло́вския земли́ преди́вное украше́ние./ Послуша́нием, терпе́нием страхова́ния преодоле́вый,/ на ме́сте пу́сте хра́м и школу созда́вый./ Любо́вию Христо́вой все́х согрева́я,/ си́лою благода́ти бе́сы изгоня́я,/ явле́нием моще́й твои́х на́с ободря́я,/ свято́й пра́ведный о́тче Гео́ргие,// моли́ся Пресвято́й Тро́ице спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6:

Чудесы́ и по́двиги укра́шенный/ свято́е житие́ оста́вил еси́ на́м в па́мять./ Мы́ же с любо́вию ве́рно чту́ще Тя́/ мо́лим, покрыва́й на́с от все́х бе́д и напа́стей/ свято́ю свое́ю любо́вию,// священноиспове́дниче Гео́ргие.

Величание

Велича́ем тя,/ священноиспове́дниче Гео́ргие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, преблаже́нне о́тче на́ш Гео́ргие! При́зри ны́не от го́рния сла́вы на на́с смире́нных и немощны́х, обремене́нных грехи́ мно́гими, твоея́ по́мощи и утеше́ния уми́льно прося́щих. Те́мже мо́лим тя́, о́тче святы́й, испроси́ и на́м у Бо́га благоприя́тное и спаси́тельное вре́мя на покая́ние. Да отпу́стит Всеми́лостивый Госпо́дь наро́ду на́шему грехи́ за преда́ние и убие́ние Царя́, Пома́занника Бо́жия, за оскверне́ние и разоре́ние хра́мов Правосла́вных, за поруга́ние вся́кия святы́ни земли́ Ру́сския. Ве́мы я́ко осуети́хомся умо́м и се́рдцем преда́хомся непотре́бным и лю́тым страсте́м, благоче́стие презре́хом, па́че же бесо́вское нече́стие возлюби́хом. Простри́ у́бо ны́не моли́твенно ру́це твои́ ко Влады́це все́х и Го́споду, и испроси́ щедродательную Его́ ми́лость да изба́вит на́с от беззако́ний на́ших, от вся́ких бе́д и скорбе́й за е́же на ны́ прише́дших, от раско́лов и ересе́й и от гоне́ний иноплеме́нников на Це́рковь Правосла́вную. Ве́руем, о́тче всеблаже́нне, я́ко а́ще Христо́вою любо́вию возлюби́л еси́ бли́жния твоя́ еще́ на земли́ тебе́ бы́вшу, кольми́ па́че лю́биши вся́ ны́ и на небесе́х ны́не водворя́яся. Умоли́, священноиспове́дниче на́ш Гео́ргие, ку́пно со все́ми Му́ченики и Испове́дники, Го́спода Бо́га Царя́ Си́л, да пода́ст и на́м грехо́в проще́ние, да процвете́т в Росси́и ве́ра Правосла́вная и водвори́тся па́ки ликова́ние пра́ведных, и да возстанет из забве́ния престо́л правосла́вных царе́й. Не пре́зри у́бо моле́ний на́ших, излива́емых ны́не пред тобо́ю, и вознеси́ я́ ко всеще́дрому Бо́гу, я́ко кади́ло благово́нное, да твои́ми хода́тайствы почи́ет благода́ть Его́ во гра́де на́шем, иде́же почита́ются пресла́вное и́мя и многоцеле́бныя мо́щи твои́. Те́мже сохраня́еми твои́м предста́тельством, ми́рно и благоче́стно да поживе́м в ве́це се́м, да никто́же во упова́нии свое́м на тя́ посра́млен бу́дет, и да обря́щем благода́ть и ми́лость Го́спода на́шего, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.