Шрифт

Тропарион / Святые на Г

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Г

Преподобномученику Галактиону Вологодскому

Тропарь, глас 5:

Днесь град Во́логда тобо́ю всеми́рне хва́лится,/ возсия́л бо еси́ пресве́тло я́ко со́лнце/ и чудесы́ твои́ми град и ве́си, преподо́бне Галактио́не, озари́л еси́./ И ны́не моли́ся Го́сподеви/ изба́витися душа́м на́шим от пре́лести вра́жия/ спасти́ся гра́ду на́шему от пога́нскаго и всех проти́вных наи́тия,/ и испроси́ у Христа́ Бо́га любо́вию чту́щим тя/ прегреше́ний проще́ния/ и прося́щим твоея́ по́мощи от вся́кия ско́рби избавле́ние,/ и вопию́щим к тебе́:// Бог наш с на́ми, просла́вивый уго́дника Своего́, я́ко же благоволи́.

Тропарь, глас 4:

Днесь град Во́логда тобо́ю хва́лится, преподо́бне,/ возсия́л бо еси́ пресве́тло, я́ко со́лнце,/ гра́ды и ве́си чудесы́ твои́ми озаря́я./ И ны́не, преподобному́чениче Галактио́не, Го́сподеви моли́ся/ стране́ на́шей от нахожде́ния сопроти́вных изба́витися,/ и у Христа́ Бо́га прегреше́ний на́ших оставле́ние испроси́,/ и от вся́кия ско́рби избавле́ние пода́ждь/ любо́вию чту́щим тя, и вопию́щим ве́рно:// Бог наш с на́ми, просла́вивый уго́дника Своего́, я́коже благоволи́.

Кондак, глас 4:

Благоче́стно на земли́ пожи́в/ и муче́ния вене́ц прия́л еси́, прече́стне,/ дре́вом во главу́ от наше́дших градоразори́телей убие́н/ я́ко до́брый учени́к Спа́са Христа́,/ оста́вив оте́чественный свой град и дру́ги/ стра́нствовати любве́ ра́ди Христо́вы ева́нгельски изво́ливый./ Сего́ ра́ди тя почита́ем, пе́сньми вопию́ще:/ от бед изба́ви нас при́сно моли́твами твои́ми,// уго́дниче Бо́жий Галактио́не, о́тче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподобному́чениче Галактио́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва:

Преподо́бне о́тче наш Галактио́не, свети́льниче стране́ на́шей, подвигополо́жников удобре́ние, Во́логды гра́да засту́пниче те́плый и неусы́пный, за ны гре́шныя ко Всеми́лостивому Бо́гу на́шему Иису́су Христу́ и ко Святе́й Пречи́стей Ма́тери Его́, Влады́чице на́шей Богоро́дице, Присноде́ве Мари́и моли́твенниче, мо́лим твою́ честну́ю святы́ню мы, недосто́йнии раби́ твои́, зря на святочудотво́рный о́браз твой духо́вными взо́ры стоя́ще во огра́де селе́ния твоего́, не забу́ди нас, си́рых, но я́ко оте́ц чадолюби́вый посети́ ду́хом душ на́ших не́мощь и испроси́ моли́твами твои́ми у Христа́ Бо́га на́шего, да освяти́т ду́ши на́ши и ум наш просве­ти́т, и вразуми́т, и со́вести на́ша от вся­́кия скве́рны очи́стит, и от нечи́стых помышле́ний, и вре́дный разуме́ний, и губи́тельнаго уны́ния, и изба́вит нас от бесо́вских наве́тов, и дневны́х и нощны́х озлобле́ний, и да́рует нам и́скреннее покая́ние, се́рдцу сокруше́ние, сле́зы и умиле́ние, воздержа́ние и тре́звость, смиренному́дрие и кро́тость, чистоту́ душе́вную и теле́сную, нищелю́бие же и страннолю́бие, и друг дру́гу нелицеме́рную любо́вь, и милосе́рдие, и вся́кое благоволе́ние. О всеблаже́нне о́тче наш Галактио́не, сподо́би ны после́довати по си́ле пути́ спасе́ния, я́ко да твои́ми моли́твами Преблаги́й Христо́с, Бог наш, пока́жет нам, гре́шным, благода́ть и ми́лость Свою́, и вся́ких зол и бу́дущаго муче́ния нас свободи́т, и сподо́бит насле́дником Ца́рствия Своего́ Небе́сного, сла́вящих Его́ и велича́ющих ку́пно со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.