Шрифт

Тропарион / Святые на Е

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Е

Священномученику Евплу Катанскому, архидиакону

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Евпл/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ того́ моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 1:

Зако́ны Христо́вы в руку́ обнося́,/ предста́л еси́, вопия́ враго́м, в по́двизе:/ самозва́н есмь страда́льчествовати тверде́йши./ Те́мже, приклони́в ра́достно вы́ю твою́,/ подъя́л еси́ усече́ние мече́м,// сконча́вый тече́ние твое́.

Величание

Велича́ем тя,/ священномучениче Евпле,/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́, и́миже труди́лся еси́// во благове́сти Христо́ве.